Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oznámení o výsledcích ankety – Revitalizace vybrané lokality na sídlišti Úšovice

Typ: Informace z radnice
Oznámení o výsledcích ankety – Revitalizace vybrané lokality na sídlišti Úšovice 1Město Mariánské Lázně mělo v plánu vybudovat parkoviště pro osobní automobily v lokalitě za objektem Luna.

Město Mariánské Lázně mělo v plánu vybudovat parkoviště pro osobní automobily v lokalitě za objektem Luna. Nechalo zpracovat studii proveditelnosti a s touto studií se za pomoci anketního dotazníku zeptalo obyvatel osmi přilehlých domů, zda chtějí obnovu stávající zeleně, rozšíření parkovacích ploch vč. doplnění zeleně dle přiložené studie či mají jiný návrh.

Vrátilo se celkem 85 vyplněných dotazníků. Z výsledků ankety vyplynulo, že 41 respondentů si přeje obnovu stávající zeleně, 44 parkování, mnozí však s připomínkami. Několik respondentů zaškrtlo variantu 1 i variantu 2.

V anketě tedy těsně vyhrálo nové parkoviště, avšak s poznámkami zahrnující, že je třeba parkoviště doplnit kamerových systémem, nesouhlas s velikostí rozšíření, obavy z černé betonové plochy, připomínky k výsadbě stromů – lidé měli výhrady k listnatým stromům kvůli padajícímu listí, měli výhrady k alergenním stromům jako je bříza či jehličnany. Dále se objevil požadavek na vznik variantních řešení, z nichž by si mohli obyvatelé jednoho domu zvolit. Lidé z jednoho domu také vyjádřili nesouhlas s umístěním parkoviště před jejich dům.

Mezi jinými návrhy se objevil názor, že parkovacích míst je dostatek, bylo poukazováno na záchytné parkoviště, na parkoviště u konečné trolejbusu a byla vyjádřena obava z ničení životního prostředí.

Z anketního dotazníku také vyplynulo, že obyvatele rovněž trápí chátrající objekt Luny. Jeden respondent navrhoval využít objekt Luna pro sociální služby, nákupní, restaurační a jiné služby. Další navrhoval komplex odstranit a revitalizovat prostor. Padl také dotaz, pro koho se tak velké parkoviště staví. Město Mariánské Lázně si uvědomuje problémy spojené s tímto objektem. Bohužel všechna možná řešení tohoto prostoru hatí fakt, že převážná část objektu Luny je v soukromých rukách, konkrétně dle katastru nemovitostí patří firmě Resort Luna s.r.o, Hroznatova 772/8, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně.

Rada města se na svém jednání 5. 10. 2021 na základě těsných výsledků v anketním dotazníku usnesla, že nebude pokračovat ve výstavbě parkoviště v dotčené lokalitě, č. usnesení RM/439/21. V dané lokalitě tedy bude nadále probíhat běžná údržba zeleně.

Pokud bude kdokoli z obyvatel města chtít nahlédnout do anketních dotazníků, můžete tak učinit do 30. 11. 2021 u referentky dotací Bc. Martiny Baxové na odboru investic a dotací, 5. patro, budova Terezián po předchozí telefonickém objednání na tel. 354 922 181 či e-mailovém na e-mailu: martina.baxova@muml.cz

 

 

 


Vytvořeno: 11. 10. 2021
Poslední aktualizace: 13. 10. 2021 12:01
Vložil: Petr Placek DiS.