Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obnova lesního porostu v areálu okolí Lesního pramene

Typ: Informace z radnice
Obnova lesního porostu v areálu okolí Lesního pramene 1Obnova prostorové struktury lesního porostu v areálu okolí Lesního pramene

V prostoru budou zachovány a opraveny stávající pěší trasy. Vrchní kryt bude tvořen štěrkopískovou drtí s vyšším podílem jílu pískové barvy. Povrch bude řádně hutněn do profilu původního sklonu komunikací (částečně bombírung ke krajům komunikace – páteřní komunikace ve vlastnictví města Mariánské Lázně, komunikace ve sklonitém terénu příčný sklon do 2 %).

Podél páteřní pěší osy, jež je ve vlastnictví města, budou po odfrézování stávajících pařezů vysázeny solitérní alejové dřeviny buku lesního s obvodem kmínku 16 - 18 cm. Celkem 21 ks. Předpokládaná realizace do konce května 2018.

Prostor po vytěženém porostu je již vyčištěn od klestu a bude v průběhu roku 2018 postupně zalesněn s cílem vytvoření „Výběrného lesa“, kdy je hlavním cílem dosáhnout co největší věkové a prostorové různorodosti dosahované prostřednictvím „zušlechťovacího pozitivního výběru“.

Založení nového porostu bude realizováno dvěma způsoby a to výsadbou vzrostlejších výpěstků ve skupinách, které vytvoří prostorovou kulisu zejména v okolí hlavních pěších tras. Druhové složení těchto odrostků a stromků, s již zapěstovanou korunkou, bude převážně z buku lesního s občasnou příměsí jedle bělokoré.

Větší plochy (výplňové) mimo tuto kulisovou výsadbu skupin stromů budou realizovány plošnou výsadbou odrostlého lesnického sadebního materiálu ve složení cca 80 % buk lesní (Fagus sylvatica) a 20 % jedle bělokorá (Abies alba). Oba navržené taxony jsou domácí a na tomto typu stanoviště přirozené.

Ve spolupráci s Lesy ČR, s. p., byl vytvořen projekt zalesnění. Tento projekt byl konzultován 22.3.2018 se Správou CHKO Slavkovský les, kdy Správa CHKO Slavkovský les není kompetentním orgánem se vyjadřovat k zalesnění porostní skupiny 204A0.

O dalších činnostech v parku u Lesního pramene Vás budeme informovat!

Ing. Pavel Nečas
vedoucí odboru ŽP


Příloha

Vytvořeno: 9. 4. 2018
Poslední aktualizace: 9. 4. 2018 08:56
Vložil: Petr Placek DiS.