Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nepořádek okolo kontejnerů

Typ: Informace z radnice
Ukládání odpadu bude vždy o zodpovědném chování lidí. I tady platí, že dokud se nebudeme k veřejnému prostranství všichni chovat, jako se chováme ke svému majetku, budou veškerá opatření jen napravovat lehkomyslnost a nezodpovědnost některých spoluobčanů.
Jsou stanoviště kontejnerů, kde je vždy pořádek, a naopak jsou stanoviště, kde je téměř vždy nepořádek a těch je v našem městě bohužel většina.

V našem městě hyzdí okolí kontejnerů věci, které tam nepatří. Potýkáme se s velkým nepořádkem nejen  okolo kontejnerů na směsný komunální odpad, ale také okolo kontejnerů na třídění odpad. Někteří občané si nejspíš myslí, že je stání kolem popelnic takovým malým sběrným dvorem. Jsou schopni tam odložit cokoliv, co už doma nepotřebují. Například pytle se směsným odpadem, pytle se stavebním odpadem, televize, lednice, staré koberce, lina, dokonce i celou sedací soupravu, kterou vyměnili za novou atd.

Ve městě přitom funguje sběrný dvůr, kam můžou obyvatelé odpad bezplatně odevzdat.

V loňském roce jsme nechali tento nepořádek uklízet pravidelně každý týden. Město stál pouze úklid těchto nepovolených skládek cca 330 000 Kč. Ukázalo se však, že se nejednalo jen o mimořádné případy, ale že se z toho stalo pravidlo a odkládaného odpadu stále přibývalo.  Přitom se jedná o přestupek, za který hrozí fyzické osobě, která neoprávněně založí skládku nebo odloží odpad mimo vyhrazená  místa pokuta až do výše 50 000 Kč.

V letošním roce  jsme se rozhodli, že bude úklid probíhat 1x za čtrnáct dní. Zároveň tím chceme apelovat na  občany, aby odpad třídili, plasty, plechovky a papírové kartony do kontejnerů odkládali pouze sešlápnuté, jelikož tím ušetří místo a do kontejneru se vejde více odpadu a odpad, který do popelnice nepatří, odváželi na sběrný dvůr. 

Město Mariánské Lázně má jednu z nejhustějších sítí sběrných nádob na tříděný odpad v Karlovarském kraji. V současné době je ve městě umístěno 112 stanovišť kontejnerů na tříděný odpad, kde se nachází 142 kontejnerů na papír, 136 kontejnerů na plast a 135 kontejnerů na směsné sklo. Papír i plasty se svážejí 2x týdně, sklo 1x za 14 dní. Dále je ve městě umístěno 7 kontejnerů na drobné elektrozařízení a 16 kontejnerů kam mohou občané odkládat použitý textil. V době od poloviny března do konce listopadu je po městě rozvezeno 88 kontejnerů na bioodpad. Město v loňském roce navíc občanům, kteří si požádali, na pět let bezplatně zapůjčilo domácí kompostéry, které následně přejdou do jejich osobního vlastnictví.

Od letošního roku ještě přibydou odpadové nádoby na použitý olej a tuk z domácností.

Žádáme tedy občany o udržování pořádku v okolí sběrných nádob a děkujeme těm, kteří tyto pravidla dodržují.

Pro představu přikládáme pár fotek, jak to na některých místech vypadá.

Odbor životního prostředí

 


Vytvořeno: 10. 1. 2020
Poslední aktualizace: 10. 1. 2020 10:33
Vložil: Petr Placek DiS.