Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Modernizace informačního systému Města Mariánské Lázně

Typ: Informace z radnice
Modernizace informačního systému Města Mariánské Lázně 1Město v roce 2018 zrealizovalo projekt „Modernizace informačního systému Města Mariánské Lázně“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005456 spolufinancovaný Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Realizací projektu došlo k modernizaci informačního systému Městského úřadu Mariánské Lázně. Agendy vykonávané městským úřadem byly podpořeny moderními prvky ICT, čímž dojde ke zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb.

Samotnou realizaci projektu zajišťovaly společnosti AUTOCONT a.s. a S&T PilsCom s.r.o. Realizace projektu byla ukončena dne 14. 12. 2018. Projekt byl předfinancován celkovými výdaji ve výši 6.775.944,34 Kč včetně DPH. V současné době je již připravována žádost o platbu, přičemž výše přiznané dotace by měla činit 5 708 267,10 Kč, což představuje 90 % výše podpory z celkových způsobilých výdajů (6.342.519,- Kč včetně DPH).

EU, MMR


Vytvořeno: 22. 1. 2019
Poslední aktualizace: 22. 1. 2019 14:36
Vložil: Petr Placek DiS.