Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městská policie Mariánské Lázně

Typ: Tiskové zprávy | Informace z radnice
Městská policie Mariánské Lázně 1Zpráva o činnosti městské policie a veřejném pořádku za období roku 2018 a dále v roce 2019 do 1. 6. 2019

Městská policie v Mariánských Lázních má v současné době 14. strážníků a 5. občanských zaměstnanců. Občanští zaměstnanci jsou zařazeni na operačním středisku, kde suplují práci strážníků. Jeden zaměstnanec se podílí na provozu parkovacích automatů.

Strážníci městské policie zajišťují nepřetržitý výkon služby, reagují na oznámené události, provádí dohled nad dodržování veřejného pořádku, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, podílí se na dohledu na bezpečnosti a plynulostí silničního provozu a neposlední řadě plní úkoly na úseku prevence.

 • V  roce 2018 bylo na místě vyřešeno v dopravě příkazem 1673. přestupků
 • Napomenutím 199. přestupků
 • Dále bylo zjištěno 42. přestupků na úseku porušení obecně závazných vyhlášek a nařízení
 • Porušení veřejného pořádku v 57. případech
 • Porušení vyhlášek a nařízení 69. přestupků
 • Na úseku občanského soužití 24. přestupků
 • Přestupky proti majetku celkem 88.
 • Policii ČR bylo předáno celkem 19. zadržených pachatelů trestné činnosti
 • Na uložených pokutách bylo v hotovosti vybráno celkem 362.900,-Kč
 • Bylo zjištěno 17. řidičů, kteří jeli s vozidlem po požití alkoholického nápoje
 • Dále bylo odchyceno 37. zatoulaných psů
 • Na záchytku v Sokolově bylo přepraveno celkem 9. podnapilých osob
 • Městská policie při výkonu služební činnosti úzce spolupracuje s Policií ČR a ostatními složkami IZS
 • Na úseku prevence strážníci zorganizovali 2. besedy na téma  kyberšikany  a 3. semináře na ochranu měkkých cílů pro pracovníky škol. Dále byly provedeny 2. besedy v klubu důchodců, jedno setkání se seniory u Hudebního pavilonu.
 • Pro děti základních škol bylo strážníky zorganizováno „Cyklistické odpoledne“ a akce pod názvem „Bezpečně na prázdniny“. Strážníci dále v celém školním roce provádí na Základních školách výuku pro žáky 4. tříd pod názvem „Sešit strážníka Pavla“. Strážníci spolupracují na dopravní výchově pro žáky Základních škol na dopravním hřišti.
 • V roce 2018 se strážníci podíleli na zpracování projektu strategie prevence kriminality a zabezpečovali  průzkum pocitu bezpečí pro občany Mariánských  Lázních. 
 •  

Z uvedené analýzy vyplývá, že občané se v některých částech města necítí bezpečně. Jedná se o sídliště Ušovice, park u Hotelové školy, prostor u Luny atd.

 Z  provedeného průzkumu je zřejmé, že občany v Mariánských Lázních nejvíce obtěžuje doprava, ale i vandalismus a drobná pouliční kriminalita, veřejné pohoršení nebo znečišťování veřejného prostranství, shromažďování osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, v prostoru diskotéky Dyleň.  Bezdomovci v okolí nákupních center. Jak je vidět z uvedeného průzkumu, jedná se o pouliční kriminalitu. Další problém, který je občany negativně vnímán jsou cizinci pracující na Nové Hospodě, Elektrometal, kteří jsou ubytováni v Úšovicích, např. St. Mlýn…, po těchto lidech je odpad (láhve, odpadky od jídla atd.)

Strážníci tyto lokality pravidelně monitorují, tak aby se zde občané cítili bezpečně.

 

 • Do 1.  6.  2019   bylo na místě vyřešeno v dopravě příkazem 651. přestupků
 • Napomenutím 116. přestupků
 • Dále bylo zjištěno 44. přestupků na úseku porušení obecně závazných vyhlášek a nařízení
 • Porušení veřejného pořádku v 27. případech
 • Porušení vyhlášek a nařízení 17. přestupků
 • Na úseku občanského soužití 12. přestupků
 • Přestupky proti majetku celkem 39.
 • Policii ČR bylo předáno celkem 8. zadržených pachatelů trestné činnosti
 • Na uložených pokutách bylo v hotovosti vybráno celkem 155.900,-Kč
 • Byli zjištěni 2. řidiči, kteří jeli s vozidlem po požití alkoholického nápoje
 • Dále bylo odchyceno 17.  zatoulaných  psů
 • Na záchytku v Sokolově byly přepraveny 2. podnapilé osoby v dalších 6. případech jsme prováděli  převoz společně s Policí ČR

 

Se shora uvedeného přehledu je zřejmé, že strážníci se v žádném případě nenudí. Přes všechny zmíněné nedostatky lze město Mariánské Lázně hodnotit jako velice atraktivní příhraniční lázeňské město, kde je každoročně pořádána celá řada významných kulturních sportovních a společenských akcí, kde bezpečnost občanů je na vysoké úrovni.

 

Velitel městské policie Mariánské Lázně

Jiří Ďurčo     


Vytvořeno: 27. 6. 2019
Poslední aktualizace: 27. 6. 2019 14:00
Vložil: Petr Placek DiS.