Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Město rozdává kompostéry zdarma

Typ: Informace z radnice
Město rozdává kompostéry zdarma 1Někteří občané si kompostéry od města již vyzvedli

Někteří občané, kteří v loňském roce formou vyplněného dotazníku projevili zájem o získání domácího kompostéru zdarma a kteří vyhověli podmínkám přidělení kompostérů, si je již vyzvedli v areálu sběrného dvora, na adrese společnosti TECHNICKÉHO A DOPRAVNÍHO SERVISU s.r.o., U Pily 206/3 Mariánské Lázně. Kompostéry se začaly vydávat od začátku září každý všední den, tedy od pondělí do pátku, vždy v době od 9 do 16 hodin.

Občanům jsou kompostéry vydávány po vyplnění a podpisu Smlouvy o výpůjčce a následném darování. Tuto smlouvu občané mohou přijít sepsat na Městský úřad, odbor životního prostředí, Ruská 155, dveře č. 303, p. Křížová a to v úřední dny, pondělí a středa od 8:00  - 11:30 a od 12:30 – 17:00 hodin. V ostatní dny pouze po předchozím objednání. Do připravené smlouvy je z občanského průkazu, který musí mít žadatel  s sebou potřeba  doplnit jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště a také je nutné znát číslo parcely a katastrální území, kde bude kompostér umístěn.  Výpůjčka je na dobu pěti let a poté kompostéry bezplatně přejdou do vlastnictví občanů. Po tuto dobu bude vypůjčitel povinen umožnit oprávněnému zástupci města provést kontrolu umístění a využívání kompostéru v souladu se smlouvou.

Žadatelem musí být občan města Mariánské Lázně nebo vlastník, či nájemce pozemku na území města starší 18 ti let, který se zavazuje umístit kompostér v katastrálním území města Mariánské Lázně (Mariánské Lázně (691585), Úšovice (691607), Stanoviště u Mariánských Lázní (691674), Chotěnov u Mariánských Lázní (901903)).

Kompostéry po podepsání smlouvy pak jsou následně žadatelům předány obsluhou sběrného dvora, oproti podpisu na předávacím protokolu, který je nedílnou součástí Smlouvy o výpůjčce a následném darování zahradního kompostéru. Kompostér bude obsahovat český návod a brožuru o správném kompostování.

V současné době je ještě několik ks kompostérů bez rezervace. Pokud tedy ještě někdo z občanů města má zájem o přidělení kompostéru a doposud si ještě nepodal žádost, nechť kontaktujte rovněž odbor životního prostředí p. Křížová, tel. 354 922 360 nebo mail: silvie.krizova@muml.cz, jelikož výdej bude probíhat pouze do vyčerpání pořízených  kompostérů a poté již nebude možnost kompostér získat.

Zároveň žádáme občany, kteří si kompostér na základě vyplněného dotazníku rezervovali, aby se co nejdříve dostavili podepsat smlouvu a kompostér si vyzvedli. V opačném případě bude nabídnut jinému zájemci.

Silvie Křížová OŽP


Vytvořeno: 6. 9. 2019
Poslední aktualizace: 6. 9. 2019 12:51
Vložil: Petr Placek DiS.