Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Komunitní sad

Typ: Informace z radnice
Komunitní sad 1Město Mariánské Lázně v roce 2020 zrealizovalo projekt spolufinancovaný z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR

Město Mariánské Lázně v roce 2020 zrealizovalo projekt spolufinancovaný z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích, Podporované aktivity 5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.

V rámci projektu bylo vysazeno 46 ks ovocných dřevin ve sponu 8x8 m na místě původního starého ovocného sadu. Část původních dřevin převážně jabloní a slivoní byla zachována ošetřena a v návaznosti na tuto výsadbu bylo realizováno doplnění dřevin o další jabloně, hrušně, třešně, slivoně a ořešáky. Realizace byla plánovaná jako komunitní akce, avšak s ohledem na korona krizi byla ke spolupráci s výsadbou přizvána odborná zahradnická firma.

Celkové výdaje projektu dosáhly 345 648,30 Kč. Výše obdrženého příspěvku činila 207 914,- Kč.

Realizace proběhla v listopadu 2020.

Ministerstvo životního prostředíSF ŽP


Vytvořeno: 23. 3. 2021
Poslední aktualizace: 23. 3. 2021 10:58
Vložil: Petr Placek DiS.