Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kompostéry budou občanům města Mariánské Lázně rozdány v září

Typ: Informace z radnice
Kompostéry budou občanům města Mariánské Lázně rozdány v září 1Vydávat se budou od začátku září každý všední den, tedy od pondělí do pátku, vždy v době od 9 do 16 hodin

Občané, kteří v loňském roce formou vyplněného dotazníku projevili zájem o získání domácího kompostéru zdarma a kteří dále budou splňovat podmínky přidělení kompostérů, si je budou moci vyzvednout v areálu sběrného dvora, na adrese společnosti TECHNICKÉHO A DOPRAVNÍHO SERVISU s.r.o., U Pily 206/3 Mariánské Lázně. Vydávat se budou od začátku září každý všední den, tedy od pondělí do pátku, vždy v době od 9 do 16 hodin.

Nákup domácích kompostérů byl realizován za finanční podpory Ministerstva životního prostředí v rámci čerpání dotací z Evropské unie, konkrétně z operačního programu Životního prostředí, kdy získaná dotace  pokryla  85 procent nákladů. Město na základě zaslaných rezervací od občanů nakoupilo celkem 100 ks kompostérů o objemu 650 l za 3 025 Kč a 200 ks kompostérů o objemu 1050 l za 3 630 Kč.

 

Občanům budou kompostéry vydávány po vyplnění a podpisu Smlouvy o výpůjčce a následném darování. Tuto smlouvu občané mohou přijít sepsat na Městský úřad, odbor životního prostředí, Ruská 155, dveře č. 303, p. Křížová od 2. 9. 2019 a to v úřední dny, pondělí a středa od 8:00  - 11:30 a od 12:30 – 17:00 hodin. V ostatní dny pouze po předchozím objednání. Do připravené smlouvy je z občanského průkazu, který musí mít žadatel  s sebou potřeba  doplnit jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště a také je nutné znát číslo parcely a katastrální území, kde bude kompostér umístěn.  Výpůjčka je na dobu pěti let a poté kompostéry bezplatně přejdou do vlastnictví občanů. Po tuto dobu bude vypůjčitel povinen umožnit oprávněnému zástupci města provést kontrolu umístění a využívání kompostéru v souladu se smlouvou.

Žadatelem musí být občan města Mariánské Lázně nebo vlastník pozemku na území města starší 18 ti let, který se zavazuje umístit kompostér v katastrálním území města Mariánské Lázně (Mariánské Lázně (691585), Úšovice (691607), Stanoviště u Mariánských Lázní (691674), Chotěnov u Mariánských Lázní (901903)).

Kompostéry po podepsání smlouvy pak budou následně žadatelům předány obsluhou sběrného dvora, oproti podpisu na předávacím protokolu, který je nedílnou součástí Smlouvy o výpůjčce a následném darování zahradního kompostéru. Kompostér bude obsahovat český návod a brožuru o správném kompostování.

V současné době je ještě asi 50 ks kompostérů bez rezervace. Pokud tedy ještě někdo z občanů města má zájem o přidělení kompostéru a doposud si ještě nepodal žádost, nechť kontaktujte rovněž odbor životního prostředí p. Křížová, tel. 354 922 360 nebo mail: silvie.krizova@muml.cz, jelikož výdej bude probíhat pouze do vyčerpání pořízených  kompostérů a poté již nebude možnost kompostér získat.

 

Silvie Křížová OŽP

 


Vytvořeno: 30. 7. 2019
Poslední aktualizace: 30. 7. 2019 10:04
Vložil: Petr Placek DiS.