Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dubnové jednání zastupitelstva - pozvánka

Typ: Informace z radnice
Dubnové jednání zastupitelstva - pozvánka 1Pozvánka na jednání 13.4.2021 od 15 hodin

19. zasedání zastupitelstva města Mariánské Lázně se uskuteční v úterý 13. dubna 2021 od 15 hodin pouze v online verzi.

V případě, že má občan města k projednávaným bodům příspěvek, nechť jej zašle v písemné formě na email: veronika.drobeckova@muml.cz a nebo donese v písemné formě na podatelnu (Příčná 647).

Živý vstup občana:

 1. občan může zažádat, na shora uvedeném emailu, o vstup do videokonferenční místnosti ZM a svůj příspěvek na vyzvání předsedajícího přednést. Vstup bude umožněn pouze na vyzvání. Technické vybavení: kamera s mikrofonem (případě mobilní zařízení s kamerou). Svoji účast občan předem nahlásí na uvedeném emailu.
 2. dostavit se se svým dotazem v čase konání ZM do malé zasedací místnosti budovy Terezián (Ruská 74, Mar. Lázně) a přednést svůj dotaz na kameru.

Online přenos

Jednání můžete sledovat online i na svých mobilních zařízeních

Podklady jednání

Program jednání

 1. Program 19.ZM
 2. Organizační opatření 19.ZM
 3. Domov pro seniory - převod DHM majetku
 4. Prodej podílu na st.p.č.1140 k. ú. ML - Dřevěná 641
 5. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1945 k. ú. Úšovice, ul. Na Výsluní
 6. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 174/39 k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní
 7. Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje části p. p. č. 1017/2 k. ú. Úšovice - ul. Chebská za OC LIDL
 8. Zveřejnění záměru prodeje - nebytový prostor č. 371/10 na st.p.č. 364, ul. Ruská, k.ú. a obec Mariánské Lázně
 9. Navýšení provozní dotace pro KIS Mariánské Lázně s.r.o.
 10. Zapojení inv. dotace na  akci "Revitalizace prostoru parku - areál Miniaturpark"
 11. Opatření v souvislosti s pandemií COVID - 19
 12. Rozpočtové opatření - nákup HW zařízení, programového vybavení
 13. Mimořádná odměna členovi zastupitelstva - Site Manager UNESCO
 14. Klimatické lázně
 15. Boulevard of music 2020 - vyhodnocení 
 16. Prodloužení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 17. Udělení Čestného občanství E.K.
 18. Udělení Čestného občanství R.T.
 19. Diskuze, Různé

Vytvořeno: 6. 4. 2021
Poslední aktualizace: 6. 4. 2021 08:58
Vložil: Petr Placek DiS.