Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Bouřka

Typ: Informace z radnice
Bouřka 1Vážení občané Mariánských Lázní, pro Vaši bezpečnost v bouřkovém období dodržujte níže uvedené zásady.

Před bouřkou, vyhledejte úkryt v budově. Zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně stojící předměty, zejména květináče, zahradní nábytek, zabezpečte skleníky. Schovejte zvířata a vozidlo, případně jej neparkujte pod stromy. Udržujte telefony nabité. Pro případ výpadku elektrické energie si připravte svítilnu, svíčku a zápalky. Omezte vycházení a nevydávejte se na túry. 

 

Při bouřce, zůstaňte v budově. Není-li to možné, pak omezte pohyb venku a jízdu autem. Nezdržujte se zejména v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny, v blízkosti větších stromů a nechoďte do lesa, kde hrozí pády stromů a větví. Odpojte elektrické spotřebiče.

 

Pokud se již nacházíte na volném prostranství venku, najděte si úkryt, například dům, automobil, most, hustý les. Pokud takový úkryt nenajdete, přečkejte bouři schouleni v podřepu. Nepřibližujte se ke spadlým drátům elektrického vedení. Dejte pozor na padající předměty ze střech. Nemějte u sebe kovové předměty a netelefonujte. Nezůstávejte v otevřené krajině, na vyvýšených místech ani v blízkosti vody. Neběhejte a neukrývejte se pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy.

 

Uzavřené auto je přechodný úkryt, nesmí být ovšem zaparkované v blízkosti stromů. Při bouřce se nedotýkejte kovových částí automobilu a nevystupujte ven. Zastavte na bezpečném místě, optimálně čelem po směru větru. Pokračujete-li v cestě, jeďte opatrně a pomalu, cesta může být blokována vyvrácenými stromy, odstavenými vozy a jinými předměty. Sledujte zpravodajství. Informujte se, zda je trasa jízdy průjezdná a vozovka sjízdná. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelným.

 

Po bouřce vše zkontrolujte a odstraňte zjištěné nebezpečné stavy. Případné škody řádně zdokumentujte pro hlášení škod pojišťovně. Pobyt v lese může být nebezpečný i ve dnech následujících po období velmi silného větru. Stromy narušené větrem mohou padat, i když už velmi silný vítr ustal.

 

Městský úřad Mariánské Lázně, krizové řízení, PhDr. Vladimír Bervida, MBA


Vytvořeno: 14. 7. 2021
Poslední aktualizace: 14. 7. 2021 11:30
Vložil: Ing. Patrick Klen