Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Bolševník velkolepý

Typ: Informace z radnice
Bolševník velkolepý 1Sdělení k tzv. invazní novele zákona o ochraně přírody a krajiny aneb jak nadále řešit výskyty a šíření bolševníku velkolepého a některých dalších invazních druhů rostlin

Od počátku roku je v platnosti tzv. invazní (euro)novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která upravuje přístup a řešení ve věci nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů. V následujícím textu se budu zabývat pouze několika druhy rostlin, které jsou na Mariánskolázeňsku a v přilehlých regionech masivně rozšířeny a jejich šíření negativně ovlivňuje rostlinná společenstva a tím i druhovou pestrost naší krajiny. Jde zároveň o rostliny dobře rozeznatelné, tedy o druhy, jejichž výskyt může zaregistrovat a případně na úřady ohlásit většina občanů v rámci běžného pohybu v území. V tomto případě je asi dobré vědět, které orgány státní správy (úřady) jsou kompetentní k vydávání příslušných dokumentů k regulaci invazních druhů, jako jsou opatření obecné povahy, rozhodnutí, případně uložení sankcí.

Novela zákona rozlišuje v zásadě dva typy invazních rostlin. Prvním jsou invazní druhy uvedené v tzv. unijním seznamu, v případě našeho regionu jde pouze o bolševník velkolepý a netýkavku žláznatou. U těchto druhů jsou příslušné dva úřady - na území CHKO Slavkovský les je to Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (tedy Správa CHKO Slavkovský les), mimo území CHKO Slavkovský les pak Krajský úřad Karlovarského kraje. Ve věci výskytu, šíření a likvidace bolševníku velkolepého a netýkavky žláznaté se proto s podněty a dotazy obracejte zejména na tyto dva úřady. Neznamená to, že nemůžete věc konzultovat i s naším úřadem, ale ve věci podnětů bychom byli pouhým mezičlánkem v předávání informací.

Druhým případem jsou výskyty invazních druhů, které nejsou uvedeny na tzv. unijním seznamu. V našem regionu jde především o všechny taxony křídlatek (křídlatka japonská, sachalinská, česká), lupinu mnoholistou, nepůvodní zlatobýly či janovec metlatý. V tomto případě je k řešení problematiky příslušná obec s rozšířenou působností, tedy náš městský úřad, konkrétně odbor životního prostředí.

 

Ing. Miroslav Trégler, referent OŽP MěÚ M. Lázně


Vytvořeno: 27. 7. 2022
Poslední aktualizace: 27. 7. 2022 15:23
Vložil: Petr Placek DiS.