Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

AKTUÁLNÍ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Typ: Informace z radnice
AKTUÁLNÍ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 1s platností od 3.5.2021
3. 5. 2021 - služby
S účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:
stanovují další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb tak, že:
a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
c) se neprovádí činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže,
d) zákazník při vstupu do provozovny:
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a v) provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu iv), vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu,
e) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření,
3. 5. 2021 – školy
Změny spočívají v těchto věcech:
Od 3. 5. se budou 2x týdně testovat pouze žáci 2. stupně ZŠ a nižších stupňů šestiletého a osmiletého gymnázia. Výjimku mají žáci 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona, kteří se testují 1x týdně. Ve všech ostatních případech se nově testuje pouze 1x týdně. V MŠ stále platí, že se děti netestují.
Všichni zaměstnanci škol a školských zařízení se od 3. 5. 2021 nově testují pouze 1x týdně.
10. 5. 2021 - maloobchod
Usnesení vlády ČR ze dne 29. dubna 2021 č. 424 k záměru dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
Vláda souhlasí se záměrem s účinností od 10. května 2021
1. zrušit zákaz přítomnosti veřejnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb podle bodu I/1 platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví,
2. umožnit osobní přítomnost žáků 2. stupňů základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), všech dětí v mateřských školách ve zbývajících krajích,
3. umožnit osobní přítomnost studentů zbývajících ročníků vysokých škol na klinické a praktické výuce a praxi;
II. ukládá ministru zdravotnictví předložit na schůzi vlády dne 3. května 2021 k předchozímu souhlasu změnu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví v souladu s bodem I tohoto usnesení.

Vytvořeno: 2. 5. 2021
Poslední aktualizace: 2. 5. 2021 16:44
Vložil: Petr Placek DiS.