Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

39. zasedání zastupitelstva města - zaří 2018

Typ: Informace z radnice
39. zasedání zastupitelstva města - zaří 2018 1Pozvánka na jednání 11.9.2018

Pozvánka na 39. řádné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 11.09.2018 od 15:00 hodin (hotel Krakonoš)

Online přenos

Jednání můžete sledovat online i na svých mobilních zařízeních

Sledovat online přenos - klikněte zde

Program jednání:

 1. Program 39. ZM

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 2. Organizační opatření 39. ZM

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 3. Hospodaření města za I.pol. roku 2018

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 4. Návrh Zadání Územního plánu Mariánské Lázně

  Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta

 5. Zřizovací listina DPS Mar. Lázně

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 6. Žádost o prominutí úroků z prodlení Jiří Sauer

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 7. Pozemkové parcely Lesů České republiky, s. p. vhodné ke směně

  Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta

 8. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č.57/2 k.ú. Úšovice

  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 9. Zveřejnění záměru prodeje zbývajícího podílu na stavební parcele č. 1136 k. ú. ML

  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 10. Navýšení provozního příspěvku pro Městské muzeum

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 11. Navýšení provozního příspěvku pro Správu městských sportovišť

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 12. Rozp.opatření - snížení en. náročnosti zázemí sport. haly

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 13. Informativní zpráva o podání žádosti o dotaci do programu Karlovarského kraje - projekt „Oprava chodníku ulice U Pily v Mariánských Lázních“

  Předkládá: Petr Řezník, IaD

 14. Projekt „Obnova Městské knihovny Mariánské Lázně“ - podání žádosti o dotaci

  Předkládá: Petr Řezník, IaD

 15. Projekt „WIFI4EU“ - podání žádosti o podporu do výzvy programu WIFI4EU vyhlášeného Evropskou komisí

  Předkládá: Petr Řezník, IaD

 16. Rozpočtové opatření - projekt „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Mariánských Lázních“

  Předkládá: Petr Řezník, IaD

 17. Rozpočtové opatření - Koncepce rozvoje a obnovy VO v Mariánských Lázních

  Předkládá: Petr Řezník, IaD

 18. Rozpočtové opatření - nákup materiálu pro potřeby MP

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 19. Náklady na provoz Senior - taxi v Mar. Lázních

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 20. Navýšení příspěvku pro Domov pro seniory a DPS

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 21. Navýšení finančních prostředků pro odd. hospodářské

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 22. Nucený odkup akcií společnosti Léčebné lázně ML a.s.

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 23. Okružní křižovatka, vybudování kočárového stání, demolice v areálu Bytov

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 24. Rozpočtové opatření - investiční akce „ Radnice města ML - Chebská 252“

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 25. Kompetence k provedení rozp.opatření - IROP - modernizace inf. systémů města ML

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 26. Soudní spor na vydání nemovitosti

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 27. Schválení dotací z FS Města M.L.

  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 28. CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s. - Žádost o dofinancování sociálních služeb

  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 29. Přísedící u Okresního soudu v Chebu

  Předkládá: Irena Konečná, ODVV

 30. Dohoda o vydání nemovitosti - Klíčová 199

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 31. Schválení žádostí podaných do 2. kola Fondu kultury 2018

  Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta

 32. OZV 3/2018

  Předkládá: Janoch Josef, SEK OLK

 33. Fond cestovního ruchu - propagační materiály města

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 34. Zaplacení kupní ceny - Klíčová 199

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 35. Směna pozemkových parcel Zeyerova ul.

  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 36. Nákup osobního auta

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 37. Zveřejnění záměru směnit p.p.č. 1002/1 za část st.p.č. 310/1 v k.ú. Mariánské Lázně

  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 38. Soudní spor na vydání nemovitosti - právní zastoupení

  Předkládá: Martin Kalina, ZM

 39. Diskuze, různé

Vytvořeno: 4. 9. 2018
Poslední aktualizace: 4. 9. 2018 17:07
Vložil: Petr Placek DiS.