Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

25. jednání zastupitelstva

Typ: Informace z radnice
25. jednání zastupitelstva 1Pozvánka na řádné zasedání

V souladu se zákonem 128/2000 Sb. O obcích svolávám 24. řádné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 25.04.2017 od 15:00 hodin ve velké zasedací síni městského úřadu.

Online přenos

Jednání můžete sledovat online i na svých mobilních zařízeních

Sledovat online přenos - klikněte zde

Program jednání

 1. Program jednání 25. ZM
  Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta
 2. Organizační opatření 25. ZM
  Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta

 3. Závěrečný účet města za rok 2016
  Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta

 4. POH Mariánských Lázních
  Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta

 5. Rozpočtové opatření - příspěvek DSO Mariánskolázeňsko
  Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta

 6. Bezúplatný převod části p.p.č. 1165/1 k.ú. Úšovice ( chodník u AUTOSPEKTRA 2000 s.o.)
  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 7. Zřizovací listina MěDDM ML
  Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta

 8. Zřizovací listina ZŠ Vítězství ML
  Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta

 9. Nabídka předkupního práva k budově s č.ev. 54, na st.p.č. 2619, k.ú. Úšovice, obec Mariánské Lázně
  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 10. Revokace usnesení č. ZM/416/16
  Předkládá: Oldřich Tobrman, ZM

 11. Zveřejnění záměru směnit část p.p.č. 1151/5 za část p.p.č. 678/1 v k.ú. Úšovice          
  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 12. Zveřejnění záměru prodat nemovitou věc - p.p.č. 1116/33 a 1116/34 v k.ú. Úšovice
  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 13. Prodej parcely č. 1451/6 k.ú. Úšovice - Sýsovi
  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 14. Fond kultury města Mariánské Lázně
  Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta

 15. Grantové řízení - Mariánskolázeňský vánoční trh 2017
  Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta

 16. Zveřejnění záměru prodeje parcel v k. ú. ML - ul. Husova
  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 17. Zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1025 k.ú. ML - ul. Ruská
  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 18. Záměr prodeje parcel na ul. Chebská
  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 19. Domov pro seniory a DPS - osobní výtah
  Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta

 20. Zveřejnění záměru prodeje st. parcel pod garážemi na ul. Chebská
  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 21. Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje p.p.č.229/19 k. ú. Úšovice - parkoviště VORA
  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 22. Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje parcel v k.ú. Úšovice - VORA Bč1
  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 23. Prodej parcel v k. ú. Úšovice - u Knížecího rybníku
  Předkládá: Luděk Nosek, ZM RM 1.místostarosta

 24. Čerpání fin. prostředků z Fondu obnovy pam. míst a vyhlídek města Mar. Lázně
  Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta

 25. Podání žádosti o příspěvek na rekonstrukci objektu městské knihovny z rezervy  Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017
  Předkládá: Petr Řezník, IaD

 26. Podání žádosti o příspěvek na rekonstrukci objektu Anglikánská kaple z  Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017
  Předkládá: Petr Řezník, IaD

 27. Zveřejnění odměn zastupitelů ZM 417/16 - kontrola plnění usnesení
  Předkládá: Radek Šnajdr, ZM

 28. Územně energetická koncepce města Mariánské Lázně
  Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta

 29. Fond kultury města Mariánské Lázně
  Předkládá: Vojtěch Franta, ZM RM 2.místostarosta

 30. Schválení plánu akcí obnovy na rok 2017 v Programu regenerace MPZ Mariánské Lázně
  Předkládá: Petr Řezník, IaD

 31. Převedení části prov. příspěvku pro Domov pro seniory a DPS
  Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta

 32. Odměny komisím
  Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta

 33. Rozšíření účelovosti inv. příspěvku - Domov pro seniory a DPS
  Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta

 34. Založení společnosti města
  Předkládá: Petr Třešňák, ZM RM Starosta

 35. Diskuze, různé


Vytvořeno: 12. 4. 2017
Poslední aktualizace: 10. 11. 2017 23:08
Vložil: Petr Placek DiS.