Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

21. jednání zastupitelstva - pozvánka

Typ: Informace z radnice
21. jednání zZastupitelstva - pozvánka 114.9.2021 od 15 hodin, hotel Krakonoš

21. zasedání zastupitelstva města Mariánské Lázně se uskuteční v úterý 14. září 2021 od 15 hodin v zasedací místnosti hotelu Krakonoš

Online přenos

Jednání můžete sledovat online i na svých mobilních zařízeních

Podklady jednání

Program jednání:

 1. Program 21. ZM
 2. Organizační opatření 21. ZM
 3. Kontrola plnění usnesení 1. pololetí 2021
 4. Návrh nové OZV o místním poplatku z pobytu č. 2/2021
 5. Návrh nové OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 6. OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 7. Realizace projektů v rámci participativního rozpočtu
 8. Zapojení neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu
 9. AUTAN s.r.o. - žádost o prominutí části dluhu
 10. Žádost o návratnou finanční výpomoc na předfinancování projektu chráněného bydlení - 15. Přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně - Středisko Víteček
 11. Schválení dotací z Fondu sportu
 12. Fond kultury 2.kolo 2021
 13. Zveřejnění záměru obce prodat hmotné nemovité věci - bytové jednotky č.p. 804, 805,vč.podílu na spol.částech  domů a st.parcelách, ul. Kubelíkova, k.ú. Úšovice, obec Mariánské Lázně
 14. Zveřejnění záměru obce - Majetkový komplex "LIL" v Mariánských Lázních
 15. Zveřejnění záměru prodeje p.p.č.155/7 k. ú. Chotěnov obec Skláře
 16. Zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1013/1 k. ú. Úšovice - zahrady u "Rybízovny"
 17. Zveřejnění záměru prodat hmotné nemovité věci –  spoluvlastnický podíl na nemovitostech (budovách) a převod stavebních parcel - č.p.694,695 ul.  Družstevní a č.p. 696,697,698 ul. Bezejmenná, v kat. území a obec Mariánské Lázně.
 18. Prodej p. p. č. 1047/39 k. ú. Úšovice ul. Potoční
 19. Prodej podílů na st. p. č. 1142 k. ú. Mariánské Lázně - ul. Dřevěná BD čp. 639
 20. Směna parcel v k. ú. ML - Lázeňský klub Lesní mlýn s. r. o.
 21. Městské muzeum – nástavba nové budovy
 22. Program regenerace městské památkové rezervace Mariánské Lázně 2021-2030
 23. Radnice města ML – Ruská 74
 24. Bazén – městské lázně
 25. Chevak - Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby.
 26. Příkazní smlouva město Mariánské Lázně a MDML s.r.o.
 27. Diskuze, různé

Vytvořeno: 2. 9. 2021
Poslední aktualizace: 2. 9. 2021 09:53
Vložil: Petr Placek DiS.