Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zdravotní, sociální a nemocenské pojištění od 1.1.2018

V roce 2018 vzrostou zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ. 

Zdravotní pojištění

Podnikání - hlavní činnost- minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2018 činí - 2024 Kč (v roce 2017 - 1906 Kč) 

Nová výše minimálních záloh na zdravotním pojištění platí od ledna 2018 (nečeká se na podání přehledu o příjmech a výdajích). Záloha na zdravotní pojištění se hradí zpětně. Pojistné je splatné vždy do 8 dne následujícího měsíce (platba za leden je tedy splatná do 8. února). 

Podnikání – vedlejší činnost (podnikání při zaměstnání, v důchodu, na mateřské, při rodičovském příspěvku, při studiu) - minimální zálohy na zdravotní pojištění - nepovinné. Pojistné se doplatí vždy až po přehledu zdravotní pojišťovně, podle svých skutečných zisků. Přehled se ZP odevzdává vždy nejpozději měsíc po podání daňového přiznání za předešlý rok.

Sociální pojištění

Podnikání – hlavní činnost – minimální záloha na pojistné pro rok 2018 činí 2189 Kč (v roce 2017 - 2061 Kč) 

Pokud v roce 2018 pokračujete v podnikání, budete novou výši záloh platit až za měsíc, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Pokud ve svém podnikání začínáte, jsou zvýšené minimální zálohy platné od počátku činnosti. 

Zálohy se platí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, hradí se zpětně, a to vždy do 20 dne následujícího měsíce (platba za leden je tedy splatná do 20. února).

Podnikání – vedlejší činnost – rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2018 – 71 950 Kč. 

V případě, že příjmy z vedlejší činnosti po odečtení výdajů nepřesáhnou tuto hranici, sociální pojištění se za daný rok neplatí a neplatí se ani zálohy v příštím roce. Pokud se rozhodná částka přesáhne, zálohy v následujícím roce bude nutné platit. (min. záloha je vypočítána na 876 Kč) V případě, že činnost netrvá celý rok, rozhodná částka se snižuje poměrně na dvanáctina za každý měsíc činnosti.

Nemocenské pojištění

Minimální záloha na nemocenské pojištění se nemění a zůstává 115 Kč, protože nedošlo ke změně minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. Ten tedy stále činí 5000Kč. 

Účast na nemocenském pojištění OSVČ není povinná, účast v systému nemocenského pojištění je dobrovolným rozhodnutím OSVČ.

OSVČ má povinnost podat přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, ve kterém provozovala samostatnou výdělečnou činnost (byť třeba 1 den), do 1 měsíce ode dne, do kterého má povinnost podat daňové přiznání.

Více informací o sociálním a nemocenském pojištění Vám poskytne OSSZ a o zdravotním pojištění Vaše zdravotní pojišťovna.