Obsah

Podnikání v EU

Chcete podnikat v Německu nebo v jiném státě Evropské unie?

Zákon o volném pohybu osob umožňuje od roku 2010 českým podnikatelům dočasně a příležitostně poskytovat služby přeshraničně ve všech státech Evropské unie, ve státech tvořících Evropský hospodářský prostor a ve Švýcarsku

pouze na základě oprávnění k podnikání vydaného v ČR.

Těžiště podnikatelské činnosti ovšem musí i nadále zůstat v ČR, služby lze poskytovat pouze jednorázově a nepravidelně.

Veškeré informace, za jakých podmínek může podnikatel realizovat jednotlivé zakázky v konkrétních státech, pouze na základě oprávnění k podnikání vydaného v ČR, poskytuje:

Jednotné kontaktní místo

Magistrát města Karlovy Vary
obecní živnostenský úřad
U Spořitelny 2
360 01 Karlovy Vary

3. patro, kancelář č.  326, 316
Tel.: +420 353 118 702, 353 118 710
E-mail: jkm@mmkv.cz

Jednotné kontaktní místo informuje podnikatele zejména:

  • zda služba - živnost, spadá v konkrétním státě EU pod neregulované profese nebo je regulovaná a za jakých podmínek jí lze provozovat
  • v jaké profesní komoře je podnikatel případně povinen se přihlásit a jaké doklady předložit
  • o povinnosti ohlásit se po příjezdu cizinecké policii
  • o systému zdravotního a sociálního pojištění, odvodu daní
  • o vysílání zaměstnanců apod.

Jednotné kontaktní místo dále poskytuje:

  • adresy a kontakty na příslušné instituce v jednotlivých státech
  • odkazy na webové stránky pro získání dalších užitečných informací

Veškeré informace jsou poskytovány zdarma.

Příloha

Stáhnout plakátek - informace k podnikání v EU