Obsah

Výsledky Voleb

Volby v roce 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

pátek 8. října - sobota 9. října

Pro voliče:

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Vláda České republiky dne 14. června 2021 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. Dne 7. července 2021 návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna a postoupila ho Senátu. Senát návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne 21. července 2020. Zákon podepsal dne 3. srpna 2021 prezident republiky. Dne 13. srpna 2021 byl zákon publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 296/2021 Sb.

Zákon umožní hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021 i osobám, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování.

Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku (pdf, 769 kB)
  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku (pdf, 754 kB)
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku (pdf, 761 kB)

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku zveřejní krajské úřady 15 (umístění), resp. 10 (kontakty) dní před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách MV.

 

Kontakty

Sídla a telefonní spojení volebních místností v Mar. Lázních

Číslo okrsku Obec Místo OVK Adresa OVK Telefoní spojení
1 Mariánské Lázně ZŠPaS Hamrníky Tř.Vítězství 29/28 725432503
2 Mariánské Lázně ZŠ -Úšovice Školní nám. 472/3 725432513
3 Mariánské Lázně Lesní závod Kladská 354691828
4 Mariánské Lázně Gymnázium a OA Ruská  355/7 725052556
5 Mariánské Lázně Gymnázium a OA Ruská  355/7 725052556
6 Mariánské Lázně Gymnázium a OA Ruská  355/7 725052556
7 Mariánské Lázně Gymnázium a OA Ruská  355/7 725052556
8 Mariánské Lázně ZŠ -JIH Komenského 459/1 725432506
9 Mariánské Lázně ZŠ -JIH Komenského 459/1 725432506
10 Mariánské Lázně ZŠ -JIH Komenského 459/1 725432506
11 Mariánské Lázně ZŠ -JIH Komenského 459/1 725432506
12 Mariánské Lázně ZŠ -JIH Komenského 459/1 725432506
13 Mariánské Lázně ZŠ -Úšovice Školní nám. 472/3 725432513
14 Mariánské Lázně ZŠ -Úšovice Školní nám. 472/3 725432513
15 Mariánské Lázně ZŠ -Úšovice Školní nám. 472/3 725432513
16 Mariánské Lázně ZŠ -Úšovice Školní nám. 472/3 725432513
17 Mariánské Lázně ZŠ -Úšovice Školní nám. 472/3 725432513
Telefoní spojení v budově MěÚ Mar. Lázně v době hlasování
  Mariánské Lázně Městský úřad Chebská 252/14  - OP, CD 354922317
  Mariánské Lázně Městský úřad Příčná 647/3 - vedoucí ODVV  354922125
  Mariánské Lázně Městský úřad Chebská 252/14  - dispečink volby 354922161
  Mariánské Lázně Městský úřad Chebská 252/14 - evidence obyvatel 354922161