Obsah

Územní plán Zádub - Závišín

Přehled jednotlivých změn:

  • OOP č. 1/ÚP/ZaZ/2009

Textová část OOP

zadub-text.doc DOC, 33.04 MB

Textová část - příloha textové části

zabub-text-priloha.pdf PDF, 2.82 MB

Grafická část - výkres základního členění území

vykres-zakladniho-cleneni.pdf PDF, 816.50 kB

Grafická část - hlavní výkres

hlavni-vykres.pdf PDF, 1.30 MB

Grafická část - hlavní výkres dopravní infrastruktura

hlavni-vykres-dopravni-infrastruktura.pdf PDF, 934.86 kB

Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

vykres-verejne-prospesnych-staveb,opatreni-a-asanaci.pdf PDF, 999.21 kB

Grafická část - koordinační výkres

koordinacni-vykres.pdf PDF, 1.24 MB

Grafická část - výkres širších vztahů

vykres-sirsich-vztahu.pdf PDF, 42.94 MB

Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu.pdf PDF, 1.08 MB

Oznámení o vydání OOP

oznameni-o-vydani-oop.pdf PDF, 310.28 kB

Údaje o vydaném územním plánu

udaje-o-uzemnim-planu.doc DOC, 191 kB

Stránka

  • 1