Obsah

Územní plán Vlkovice

Přehled jednotlivých změn:

  • OOP č. 1/ÚP/VLK/2010
Textová část OOP

vlkovice-text.doc DOC, 1.68 MB

Textová část - příloha textové části

vlkovice-text-priloha.xls XLS, 192.50 kB

Grafická část - výkres základního členění

vykres-zakladniho-cleneni.pdf PDF, 718.66 kB

Grafická část - hlavní výkres

hlavni-vykres.pdf PDF, 1.83 MB

Grafická část - hlavní výkres technická infrastruktura

hlavni-vykres-technicka-infrastruktura.pdf PDF, 1.12 MB

Grafická část - hlavní výkres dopravní infrastruktura

hlavni-vykres-dopravni-infrastruktura.pdf PDF, 1.21 MB

Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

vykres-verejne-prospesnych-staveb,opatreni-a-asanaci.pdf PDF, 936.09 kB

Grafická část - koordinační výkres

koordinacni-vykres.pdf PDF, 2.40 MB

Grafická část - výkres širších vztahů

vykres-sirsich-vztahu.pdf PDF, 508.87 kB

Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu.pdf PDF, 1.04 MB

Oznámení o vydání OOP

oznameni-o-vydani-oop.pdf PDF, 645.69 kB

Údaje o vydaném územním plánu

udaje-o-uzemnim-planu.doc DOC, 196 kB

Stránka

  • 1