Obsah

Územní plán Velká Hleďsebe

Přehled jednotlivých změn:

  • Územní plán Velká Hleďsebe, OOP č. 5/ÚP/VH/2009
  • Regulační plán Husova - Kollárova, Velká Hleďsebe, OOP č. 4/RP/VH/2010
Textová část OOP

hledsebe-text.doc DOC, 2.76 MB

Textová část - příloha textové části

hledsebe-text-priloha.xls XLS, 247.50 kB

Grafická část - výkres základního členění

vykres-zakladniho-cleneni.pdf PDF, 1.24 MB

Grafická část - hlavní výkres

hlavni-vykres.pdf PDF, 2.56 MB

Grafická část - hlavní výkres technická infrastruktura

hlavni-vykres-technicka-infrastruktura.pdf PDF, 1.93 MB

Grafická část - hlavní výkres dopravní infrastruktura

hlavni-vykres-dopravni-infrastruktura.pdf PDF, 1.95 MB

Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

vykres-verejne-prospesnych-staveb,opatreni-a-asanaci.pdf PDF, 1.20 MB

Grafická část - koordinační výkres

koordinacni-vykres.pdf PDF, 2.83 MB

Grafická část - výkres širších vztahů

vykres-sirsich-vztahu.pdf PDF, 1.08 MB

Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu.pdf PDF, 1.43 MB

Oznámení o vydání OOP

oznameni-o-vydani-oop.pdf PDF, 299.62 kB

Údaje o vydaném územním plánu

udaje-o-uzemnim-planu.doc DOC, 191 kB

Textová část OOP

hledsebe-text.doc DOC, 331.50 kB

Grafická část - hlavní výkres

hlavni-vykres.pdf PDF, 145.38 kB

Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

vykres-verejne-prospesnych-staveb,opatreni-a-asanaci.pdf PDF, 127.53 kB

Grafická část - inženýrské sítě - hlavní páteřní rozvody

inzenyrske-site-hlavni-paterni-rozvody.pdf PDF, 142.67 kB

Grafická část - koordinační výkres

koordinacni-vykres.pdf PDF, 193.34 kB

Grafická část - výkres širších vztahů

vykres-sirsich-vztahu.pdf PDF, 421.29 kB

Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu.pdf PDF, 111.22 kB

Oznámení o vydání OOP

oznameni-o-vydani-oop.pdf PDF, 192.34 kB

Stránka