Obsah

Územní plán Trstěnice

Přehled jednotlivých změn:

  • OOP č. 5/ÚP/TRS/2010
Textová část OOP

trstenice-text.doc DOC, 1.48 MB

Textová část - příloha textové části

trstenice-text-priloha.xls XLS, 193.50 kB

Grafická část - výkres základního členění

vykres-zakladniho-cleneni.pdf PDF, 2.69 MB

Grafická část - hlavní výkres

hlavni-vykres.pdf PDF, 2.15 MB

Grafická část - koncepce dopravní infrastruktury

koncepce-dopravni-infrastruktury.pdf PDF, 1.58 MB

Grafická část - koncepce technické infrastruktury

koncepce-technicke-infrastruktury.pdf PDF, 1.70 MB

Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

vykres-verejne-prospesnych-staveb,opatreni-a-asanaci.pdf PDF, 661.43 kB

Grafická část - koordinační výkres

koordinacni-vykres.pdf PDF, 2.61 MB

Grafická část - výkres širších vztahů

vykres-sirsich-vztahu.pdf PDF, 530.34 kB

Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu.pdf PDF, 824.11 kB

Oznámení o vydání OOP

oznameni-o- vydani-oop.pdf PDF, 188.55 kB

Údaje o vydaném územním plánu

udaje-o-uzemnim-planu.doc DOC, 191.50 kB

Stránka

  • 1