Obsah

Územní plán Teplá

Přehled jednotlivých změn:

  • OOP č. 5451/2012

Textová část OOP DOC, 4.99 MB

Textová část - příloha textové části XLS, 697 kB

Grafická část - výkres základního členění území PDF, 5.64 MB

Grafická část - hlavní výkres PDF, 15.49 MB

Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PDF, 6.08 MB

Grafická část - výkres koncepce uspořádání krajiny PDF, 9.79 MB

Grafická část - výkres koncepce veřejné infrastruktury PDF, 6.65 MB

Grafická část - koordinační výkres PDF, 15.45 MB

Grafická část - koordinační výkres - detaily sídel - Betlém, Bezvěrov, Beranovka, Pěkovice, Křepkovice, Nezdice, Beroun, Heřmanov, Zahrádka, Staré Sedlo, Beranov, Kladruby PDF, 10.26 MB

Grafická část - koordinační výkres - detaily sídel - Bohuslav, Popovice, Poutnov - dolní, Poutnov, Rankovice, Babice, Číhaná, Služetín, Hoštěc, Horní Kramolín, Jankovice, Mrázov PDF, 13.08 MB

Grafická část - koordinační výkres - detail sídla - Klášter Teplá PDF, 8.54 MB

Grafická část - koordinační výkres - detail sídla - Teplá PDF, 8.25 MB

Grafická část - legenda ke koordinačním výkresům PDF, 282.33 kB

Grafická část - širší vztahy PDF, 2.13 MB

Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu PDF, 25.56 MB

Schéma - krajina - ÚSES PDF, 6.55 MB

Schéma - krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana PDF, 17.29 MB

Schéma - dopravní řešení PDF, 6.58 MB

Schéma - vodní hospodářství - zásobování vodou PDF, 8.59 MB

Schéma - vodní hospodářství - odkanalizování PDF, 6.32 MB

Stránka