Obsah

Územní plán Teplá

Přehled jednotlivých změn:

  • OOP č. 5451/2012
Textová část OOP

tepla-text.doc DOC, 4.99 MB

Textová část - příloha textové části

tepla-text-priloha.xls XLS, 697 kB

Grafická část - výkres základního členění území

vykres-zakladniho-cleneni-uzemi-cast1.pdf PDF, 5.64 MB

Grafická část - hlavní výkres

hlavni_vykres.pdf PDF, 15.49 MB

Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

vykres-verejne-prospesnych-staveb,opatreni-a-asanaci.pdf PDF, 6.08 MB

Grafická část - výkres koncepce uspořádání krajiny

vykres-koncepce-usporadani-krajiny.pdf PDF, 9.79 MB

Grafická část - výkres koncepce veřejné infrastruktury

vykres-koncepce-verejne-infrastruktury.pdf PDF, 6.65 MB

Grafická část - koordinační výkres

koordinacni_vykres.pdf PDF, 15.45 MB

Grafická část - koordinační výkres - detaily sídel - Betlém, Bezvěrov, Beranovka, Pěkovice, Křepkovice, Nezdice, Beroun, Heřmanov, Zahrádka, Staré Sedlo, Beranov, Kladruby

koordinacni_detaily-sidel.pdf PDF, 10.26 MB

Grafická část - koordinační výkres - detaily sídel - Bohuslav, Popovice, Poutnov - dolní, Poutnov, Rankovice, Babice, Číhaná, Služetín, Hoštěc, Horní Kramolín, Jankovice, Mrázov

koordinacni_detaily-sidel2.pdf PDF, 13.08 MB

Grafická část - koordinační výkres - detail sídla - Klášter Teplá

koordinacni_vykres-klaster_detail.pdf PDF, 8.54 MB

Grafická část - koordinační výkres - detail sídla - Teplá

koordinacni_vykres-tepla_detail.pdf PDF, 8.25 MB

Grafická část - legenda ke koordinačním výkresům

legenda_detaily.pdf PDF, 282.33 kB

Grafická část - širší vztahy

sirsi-vztahy-tepla.pdf PDF, 2.13 MB

Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu.pdf PDF, 25.56 MB

Schéma - krajina - ÚSES

schema_krajina_uses.pdf PDF, 6.55 MB

Schéma - krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana

schema_krajina-struktura-krajiny,jeji-uzivani-a-ochrana.pdf PDF, 17.29 MB

Schéma - dopravní řešení

schema_dopravni-reseni.pdf PDF, 6.58 MB

Schéma - vodní hospodářství - zásobování vodou

schema_vodni-hospodarstvi-zasobovani-vodou.pdf PDF, 8.59 MB

Schéma - vodní hospodářství - odkanalizování

schema_vodni-hodspodarstvi-odkanalizovani.pdf PDF, 6.32 MB

Stránka