Obsah

Územní plán Mnichov

Přehled jednotlivých změn:

OOP č. 3/ÚP/MNI/2014

Údaje o vydaném ÚP Mnichov

Údaje o vydaném Úp mnichov.doc DOC, 206 kB

oznámení o vydání OOP

oznámení o vydání Úp mnichov.pdf PDF, 1.40 MB

Textová část OOP

mnichov-text.pdf PDF, 825.44 kB

Grafická část - výkres základního členění území

vykres-zakladniho-cleneni.pdf PDF, 1.50 MB

Grafická část - hlavní výkres

hlavni-vykres.pdf PDF, 2.91 MB

Grafická část - detail hlavního výkresu sídla Mnichov

hlavni-vykres-detail-mnichov.pdf PDF, 298.40 kB

Grafická část - detail hlavního výkresu sídla Rájov

hlavni-vykres-detail-rajov.pdf PDF, 211.21 kB

Grafická část - detail hlavního výkresu sídla Sítiny

hlavni-vykres-detail-sitiny.pdf PDF, 207.99 kB

Grafická část - koncepce dopravní infrastruktury

koncepce-dopravni-infrastruktury.pdf PDF, 2.51 MB

Grafická část - koncepce technické infrastruktury

koncepce-technicke-infrastruktury.pdf PDF, 2.64 MB

Grafická část - detail technické infrastruktury sídla Mnichov

koncepce-technicke-infrastruktury-detail-mnichov.pdf PDF, 305.76 kB

Grafická část - detail technické infrastruktury sídla Rájov

koncepce-technicke-infrastruktury-detail-rajov.pdf PDF, 219.83 kB

Grafická část - detail technické infrastruktury sídla Sítiny

koncepce-technicke-infrastruktury-detail-sitiny.pdf PDF, 196.68 kB

Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

vykres-verejne-prospesnych-staveb,opatreni-a-asanaci.pdf PDF, 2.21 MB

Grafická část - koordinační výkres

koordinacni-vykres.pdf PDF, 6.35 MB

Grafická část - výkres širších vztahů

vykres-sirsich-vztahu.pdf PDF, 2.09 MB

Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

vykres predpokladanych zaboru pudniho fondu.pdf PDF, 2.38 MB

Stránka

  • 1