Obsah

Vlkovice

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Územní plán Vlkovice

Územní plán Vlkovice byl vydán Zastupitelstvem obce Vlkovice dne 13.05.2010 (usn. č. 24) formou opatření obecné povahy č.j. 1/ÚP/VLK/2010; STAV/09/5260/MK; 15/2010 a nabyl účinnosti dne 04.05.2010.

A2. Textová část - tabulky ZPF PDF, 450.55 kB

C3. Vyhodnocení záboru ZPF a LPF PDF, 1.04 MB

B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PDF, 936.09 kB

C2. Širší vztahy PDF, 508.87 kB

B2c. Hlavní výkres - technická infrastruktura PDF, 1.12 MB

C1. Koordinační výkres PDF, 2.4 MB

B2a. Hlavní výkres - využití území PDF, 1.83 MB

B2b. Hlavní výkres - dopravní řešení PDF, 1.21 MB

B1. Výkres základního členění území PDF, 718.66 kB

A1. Textová část ÚP PDF, 1.36 MB

A3. Údaje o vydaném ÚP PDF, 150.32 kB

A4. Oznámení o vydání PDF, 645.69 kB

Zpráva o uplatňování ÚP Vlkovice - schválena dne 12.6.2018

Zpráva o uplatňování ÚP Vlkovice DOC, 144.5 kB

Stránka

  • 1