Obsah

Velká Hleďsebe

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Územní plán Velká Hleďsebe

Územní plán Velká Hleďsebe byl vydán zastupitelstvem obce Velká Hleďsebe formou opatření obecné povahy č.j. 5/ÚP/VH/2009;STAV/09/5095/MK;193/09/VH usn. 4/41/XII/2009 ze dne 9. 12. 2009 a nabyl účinnosti 28. 12. 2009.

A1a. Textová část

A1b. Textová část - tabulky

A1c. Textová část odůvodnění námitek a připomínek

A2. Údaje o vydaném Územním plánu Velká Hleďsebe

A3. Oznámení o vydání Územního plánu Velká Hleďsebe

B1. Výkres základního členění

B2a. Hlavní výkres - využití území - celé území

B2b. Hlavní výkres - využití území - detail velká Hleďsebe

B2c. Hlavní výkres - využití území - detail Klimentov

B2d. Hlavní výkres - využití území - detail Malá Hleďsebe

B2e. Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury

B2f. Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury

B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

C1. Koordinační výkres - odůvodnění

C2. Širší vztahy - odůvodnění

C3. Vyhodnocení záborů ZPF a LPF - odůvodnění

Regulační plán Husova-Kollárova

Regulační plán Husova-Kollárova byl vydán zastupitelstvem obce Velká Hleďsebe usnesením č.6/48/X/2010 dne 7.10.2010 opatřením obecné povahy č.j. 4/RP/VH/2010;STAV/10/3385/MK;1624/10/VH a nabyl účinnosti dne 10.11.2010.

Návrh_ reg_Hus-Koll_před_vydáním

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_hlavní

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_koord

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_sítě

Stránka