Obsah

Velká Hleďsebe

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Územní plán Velká Hleďsebe

Územní plán Velká Hleďsebe byl vydán zastupitelstvem obce Velká Hleďsebe formou opatření obecné povahy č.j. 5/ÚP/VH/2009;STAV/09/5095/MK;193/09/VH usn. 4/41/XII/2009 ze dne 9. 12. 2009 a nabyl účinnosti 28. 12. 2009.

A1a. Textová část PDF, 657.35 kB

A1b. Textová část - tabulky PDF, 118.05 kB

A1c. Textová část odůvodnění námitek a připomínek PDF, 157 kB

A2. Údaje o vydaném Územním plánu Velká Hleďsebe PDF, 152.6 kB

A3. Oznámení o vydání Územního plánu Velká Hleďsebe PDF, 299.62 kB

B1. Výkres základního členění PDF, 1.24 MB

B2a. Hlavní výkres - využití území - celé území PDF, 2.56 MB

B2b. Hlavní výkres - využití území - detail velká Hleďsebe PDF, 1.93 MB

B2c. Hlavní výkres - využití území - detail Klimentov PDF, 145.95 kB

B2d. Hlavní výkres - využití území - detail Malá Hleďsebe PDF, 916.85 kB

B2e. Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury PDF, 1.95 MB

B2f. Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury PDF, 1.93 MB

B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PDF, 1.2 MB

C1. Koordinační výkres - odůvodnění PDF, 2.83 MB

C2. Širší vztahy - odůvodnění PDF, 1.08 MB

C3. Vyhodnocení záborů ZPF a LPF - odůvodnění PDF, 1.43 MB

Změna č. 1 - 12 a úplné znění ÚP Velká Hleďsebe

Změna č.1-12 byla vydaná zastupitelstvem obce Velká Hleďsebe opatřením obecné povahy č.j. 1/ÚP/VH/2019;STAV/19/2976/MN;780/19/VH usn. 5/6/VIII/2019 ze dne 5. 8. 2019 a nabyla účinnosti 8. 10. 2019. Úplné znění po změně č. 1-12 má pouze informativní charakter a bylo zpracováno pouze v digitální podobě.

A0. Zadání zm.č.1-12 ÚPVH PDF, 451.69 kB

A1. Textová část - zm.č.1-12 PDF, 560.02 kB

A2. Údaje o vydané zm.č.1-12 DOC, 195 kB

A3. Oznámení o vydání OOP_zm.č. 1 - 12 PDF, 364.37 kB

Stránka