Obsah

Valy

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

ÚP Valy

Územní plán Valy byl vydán zastupitelstvem obce Valy formou opatření obecné povahy č.j. 1/ÚP/VALY/2015; STAV/15/4235/MN; 407/15/VALY ze dne 07. 12. 2015 a nabyl účinnosti 05. 01. 2016.

D5. Příloha - Vodní hospodářství - zásobování vodou PDF, 1.2 MB

D6. Příloha - Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje PDF, 933.16 kB

D7. Příloha - Zásobování energiemi - plyn, teplo PDF, 935.91 kB

Změna č.1 a úplné znění po změně č.1 ÚP VALY

Změna č.1 byla vydaná zastupitelstvem obce Valy opatřením obecné povahy č.1/2021 dne 6. 9. 2021 a nabyla účinnosti 3. 12. 2021. Úplné znění po změně č. 1 má pouze informativní charakter.

01_Obsah návrhu změny č. 1 ÚP Valy PDF, 911.38 kB

A1a. Textová část OOP PDF, 223.96 kB

A1b. Textová část - odůvodnění PDF, 2.39 MB

A2c. Textová část - srovnávací text PDF, 881.49 kB

B1. Výkres základního členění území PDF, 301.9 kB

B2. Hlavní výkres PDF, 345.58 kB

B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření, asanací PDF, 305.96 kB

C1. Koordinační výkres PDF, 444.17 kB

C2. Výkres širších vztahů PDF, 900.55 kB

C3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu PDF, 339.25 kB

Úplné znění po zm.č.1 - B1. Výkres základního členění území PDF, 622.1 kB

Úplné znění po zm.č.1 - B2a. Hlavní výkres PDF, 907.88 kB

Úplné znění po zm.č.1 - B2b. Hlavní výkres - technická infrastruktura PDF, 636.59 kB

Úplné znění po zm.č.1 - B2c. Výkres koncepce uspořádání krajiny PDF, 651.58 kB

Úplné znění po zm.č.1 - B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PDF, 645.95 kB

Úplné znění po zmc.č.1 - A1. Textová část PDF, 491.38 kB

Úplné znění po zmc.č.1 - C1. Koordinační výkres PDF, 3.45 MB

Stránka