Obsah

Trstěnice

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu změn č. 1, 2, 3 a 4 ÚP Trstěnice

Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1, 2, 3 a 4 ÚP Trstěnice DOC, 205.5 kB

Veřejné projednání Změn č. 1, 2, 3 a 4 Územního plánu Trstěnice - návrh pro veřejné projednání

Výkres základního členění území_Návrh změn č.1,2,3 a 4ÚP Trstěnice PDF, 518.02 kB

Hlavní výkres Trstěnice - Návrh změn 1,2,3 a 4 ÚP Trstěnice. PDF, 450.31 kB

Hlavní výkres Horní Ves - Návrh změn č.1,2,3 a 4 ÚP Trstěnice PDF, 180.02 kB

Hlavní výkres Skelné Hutě_Návrh změn č.1,2,3 a 4 ÚP Trstěnice PDF, 122.67 kB

Výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací_Návrh změn č.1,2,3 a 4 ÚP Trstěnice PDF, 583.56 kB

Koordinační výkres Trstěnice_Návrh změn č.1,2,3 a 4 ÚP Trstěnice PDF, 1.27 MB

Koordinační výkres Horní Ves_Návrh změn č.1,2,3 a 4 ÚP Trstěnice PDF, 347.29 kB

Koordinační výkres Skelné Hutě_Návrh změn č.1,2,3 a 4 ÚP Trstěnice PDF, 342.53 kB

Koordinační výkres - legenda PDF, 95.13 kB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Trstěnice_Návrh změn č.1,2,3 a 4 ÚP Trstěnice PDF, 511.19 kB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Horní Ves_Návrh změn č.1,2,3 a 4 ÚP Trstěnice PDF, 239.76 kB

Trstenice_text_Návrh změn č.1,2,3 a 4 ÚP Trstěnice PDF, 327.99 kB

Kompletní dokumentace pro VP - Návrh změn č.1,2,3 a 4 ÚP Trstěnice ZIP, 4.91 MB

Zpráva o uplatňování ÚP Trstěnice - schválená zastupitelstvem obce

Zpráva o uplat_ÚP Trst_schválená ZO_final DOC, 510.5 kB

ÚP Trstěnice

Údaje o vydaném územním plánu DOC, 191.5 kB

Oznámení o vydání OOP PDF, 188.55 kB

Textová část

Textová část - příloha textové části XLS, 193.5 kB

Textová část OOP DOC, 1.48 MB

Grafická část

Grafická část - výkres širších vztahů PDF, 530.34 kB

Stránka