Obsah

Trstěnice

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Územní plán Trstěnice

Územní plán Trstěnice byl vydán zastupitelstvem obce Trstěnice formou opatření obecné povahy č.j. 5/ÚP/TRS/2010; STAV/10/5459/MK; 1/2010/TR ze dne 11. 05. 2011 a nabyl účinnosti 06. 06. 2011.

A1. Textová část PDF, 1.33 MB

A2. Údaje o vydaném ÚP Trstěnice PDF, 153.76 kB

A3. Oznámení o vydání ÚP Trstěnice PDF, 188.55 kB

B.1. Výkres základního členění PDF, 2.69 MB

B2a. Hlavní výkres PDF, 2.15 MB

B2b. Hlavní výkres - detail Trstěnice PDF, 1.14 MB

B2c. Hlavní výkres - detail Horní Ves PDF, 376.58 kB

B2d. Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury PDF, 1.58 MB

B2e. Hlavní výkres - koncepce technické infarstruktury PDF, 1.7 MB

B2ei. Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - detail Trstěnice PDF, 1.05 MB

B2eii. Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - detail Horní Ves PDF, 377.35 kB

B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PDF, 661.43 kB

C1. Koordinační výkres PDF, 2.61 MB

C2. Širší vztahy PDF, 530.34 kB

C3. Vyhodnocení záborů ZPF a LPF PDF, 824.11 kB

Opakované veřejné projednání návrhu Změn č. 1, 2, 3 a 4 Územního plánu Trstěnice

Veřejné projednání návrhu Změn č. 1, 2, 3 a 4 bylo již vyhodnoceno. Vzhledem k tomu, že na základě projednání došlo k podstatné úpravě dokumentace, bude návrh změn projednán znovu - v opakovaném veřejném projednání - dne 4.11.2021 (sledujte úřední desku a naše webové stránky). Dokumntace pro opakované veřejné projednání:

Veřejná vyhláška_oznámení konání opak_VP návrhu změn č.1, 2, 3 a 4_ÚP_Trstěnice_DS PDF, 275.92 kB

Dokumentace pro opakované VP změn 1-4 ÚP Trstěnice_komplet ZIP, 5.61 MB

Trstenice_text_změna1-4_opak_veř_proj_tisk PDF, 473.24 kB

Výkres základního členění území_zm1-4_OVP_tisk PDF, 616.81 kB

Hlavní výkres Trstěnice_zm1-4_OVP_tisk PDF, 671.32 kB

Stránka