Obsah

Trstěnice

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Územní plán Trstěnice

Územní plán Trstěnice byl vydán zastupitelstvem obce Trstěnice formou opatření obecné povahy č.j. 5/ÚP/TRS/2010; STAV/10/5459/MK; 1/2010/TR ze dne 11. 05. 2011 a nabyl účinnosti 06. 06. 2011.

A1. Textová část PDF, 1.33 MB

A2. Údaje o vydaném ÚP Trstěnice PDF, 153.76 kB

A3. Oznámení o vydání ÚP Trstěnice PDF, 188.55 kB

B.1. Výkres základního členění PDF, 2.69 MB

B2a. Hlavní výkres PDF, 2.15 MB

B2b. Hlavní výkres - detail Trstěnice PDF, 1.14 MB

B2c. Hlavní výkres - detail Horní Ves PDF, 376.58 kB

B2d. Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury PDF, 1.58 MB

B2e. Hlavní výkres - koncepce technické infarstruktury PDF, 1.7 MB

B2ei. Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - detail Trstěnice PDF, 1.05 MB

B2eii. Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - detail Horní Ves PDF, 377.35 kB

B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PDF, 661.43 kB

C1. Koordinační výkres PDF, 2.61 MB

C2. Širší vztahy PDF, 530.34 kB

C3. Vyhodnocení záborů ZPF a LPF PDF, 824.11 kB

Oznámení_o_vydání_OOP_Změna_č._1_-_4_ÚP_Trstěnice. DOC, 87.5 kB

Změna č. 1, 2, 3 a 4 Územního plánu Trstěnice a Úplné znění ÚP po změnách č. 1, 2, 3 a 4

ZMĚNA Č. 1, 2, 3 a 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU TRSTĚNICE byla vydána dne 4.prosince 2021 Zastupitelstvem obce Trstěnice jako opatření obecné povahy č.j. 1/ÚP/TRS/2021 a nabyla účinnosti dne 14.ledna 2022.

Oznámení_o_vydání_OOP_Změna_č._1_-_4_ÚP_Trstěnice. DOC, 87.5 kB

Údaje o vydané Změně č.1, 2, 3 a 4 ÚP Trstěnice DOC, 244 kB

554855_změna1-4_text PDF, 749.02 kB

554855_změna1-4_Výkres základního členění území PDF, 835.91 kB

Stránka