Obsah

Teplá

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Územní plán Teplá

Územní plán Teplá byl vydán Zastupitelstvem města Teplá dne 28.11.2012 pod číslem jednacím 5451/2012 , formou opatření obecné povahy a nabyl účinnosti dne 14.12.2012.

A1. Textová část OOP PDF, 2.47 MB

A2. Údaje o vydaném Územním plánu Teplá DOC, 196 kB

A3. Oznámení o vydání ÚP Teplá PDF, 915.24 kB

B1. Výkres základního členění území PDF, 5.64 MB

B2a. Hlavní výkres PDF, 15.49 MB

B2b. Výkres koncepce uspořádání krajiny PDF, 9.79 MB

B2c. Výkres koncepce veřejné infrastruktury PDF, 6.65 MB

B3. Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací PDF, 6.08 MB

C1. Koordinační výkres PDF, 15.45 MB

C1a. Koordinacni výkres_detail_Teplá PDF, 8.25 MB

C1b. Koordinacni výkres_detail_Klášter PDF, 8.54 MB

C1c. koordinacni výkres - detail - Betlém, Bezvěrov, Beranovka, Pěkovice, Křepkovice, Nezdice, Beroun, Heřmanov, Zahrádka, Staré sedlo, Beranov, Kladruby, PDF, 10.26 MB

C1d. koordinačni výkres - detail - Bohuslav, Popovice, Dolní Poutnov, Poutnov, Rankovice, Babice, Číhaná, Služetín, Hoštěc, Horní Kramolín, Jankovice, Mrázov PDF, 13.08 MB

C1e. Koordinační výkres_legenda_detaily PDF, 282.33 kB

C2. Sirsi vztahy Tepla PDF, 2.13 MB

C3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu PDF, 25.56 MB

D1. Schema_Krajina_USES PDF, 6.55 MB

D2. Schema_Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana PDF, 17.29 MB

D3. Schema_Dopravní řešení PDF, 6.58 MB

D4. Schema_Vodní hospodářství - zásobování vodou PDF, 8.59 MB

Stránka