Obsah

Prameny

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

ÚP Prameny

Územní plán Prameny byl vydán zastupitelstvem obce Prameny formou opatření obecné povahy č.j. 1/ÚP/PRAM/2016; STAV/16/3852/MN; 715/2016 ze dne 28. 11. 2016 a nabyl účinnosti 20. 12. 2016.

A1. Textová část OOP - Územní plán Prameny PDF, 1.52 MB

A2. Údaje o vydaném ÚP Prameny DOC, 194.5 kB

A3. Oznámení o vydání OOP PDF, 353.81 kB

A4. Zadání Územního plánu Prameny PDF, 338.68 kB

B1. Výkres základního členění území PDF, 1 MB

B2a. Hlavní výkres PDF, 1.35 MB

B2b. Hlavní výkres - detail sídla Prameny PDF, 439.29 kB

B3a. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PDF, 368.26 kB

B3b. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - detail PDF, 308.93 kB

C1a. Koordinační výkres PDF, 3.32 MB

C1b. Koordinační výkres - detail sídla Prameny PDF, 3.26 MB

C2. Výkres širších vztahů PDF, 2.88 MB

C3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu PDF, 880.03 kB

Změna č. 1 a úplné znění ÚP Prameny

Změna č.1 byla vydaná zastupitelstvem obce Prameny usn. 1/ÚP/PRAM/2021 ze dne 12. 06. 2021 a nabyla účinnosti 07. 07. 2021. Úplné znění po změně č. 1 má pouze informativní charakter.

A1. Textová část OOP PDF, 2.05 MB

A1. Textová část úplného znění PDF, 1.23 MB

A2. Text - Údaje o vydaném OOP Změna č. 1 ÚP Prameny DOC, 216 kB

A3. Text - Změna č. 1 ÚP Prameny - veřejná vyhláška PDF, 311.88 kB

B1. Výkres základního členění území PDF, 309.73 kB

B2a. Hlavní výkres PDF, 604.09 kB

B2b. Hlavní výkres - detail sídla Prameny PDF, 381.8 kB

Stránka