Obsah

Prameny

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

ÚP Prameny

Oznámení o vydání OOP PDF, 353.81 kB

Údaje o vydaném ÚP Prameny DOC, 194.5 kB

Textová část

Textová část OOP - Územní plán Prameny PDF, 1.52 MB

Grafická část

Hlavní výkres PDF, 1.35 MB

Hlavní výkres - detail sídla Prameny PDF, 439.29 kB

Koordinační výkres PDF, 3.32 MB

Koordinační výkres - detail sídla Prameny PDF, 3.26 MB

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu PDF, 880.03 kB

Výkres širších vztahů PDF, 2.88 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PDF, 368.26 kB

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - detail PDF, 308.93 kB

Výkres základního členění území PDF, 1 MB

Změna č. 1 Územního plánu Prameny - zveřejněno pro dotčené orgány pro účely projednání návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění

Hlavní výkres - detail sídla Prameny PDF, 270.48 kB

Stránka

  • 1