Obsah

Ovesné Kladruby

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

ÚP Ovesné kladruby

Územní plán Ovesné Kladruby byl vydán Zastupitelstvem obce Ovesné Kladruby dne 29.08.2018 (usn. č. 73/8/2018) formou opatření obecné povahy č.1/ÚP/OK/2018; STAV/18/3121/MN; 34/2018/OK a nabyl účinnosti dne 10.10.2018. Územní plán Ovesné Kladruby je uložen u pořizovatele – Městský úřad Mariánské Lázně, oddělení územního plánování, Stavebního úřadu – Městský úřad Mariánské Lázně, obce Ovesné Kladruby, Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. Dokladová dokumentace o pořízení územního plánu Ovesné Kladruby je uložena u obce Ovesné Kladruby, kde je možné do ní nahlížet.

Údaje o vydaném územním plánu DOC, 195 kB

Grafická část

1_Koordinační výkres PDF, 7.64 MB

1_Výkres základního členění území PDF, 882.5 kB

2_Hlavní výkres PDF, 2.21 MB

2_Širší vztahy PDF, 6.47 MB

3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu PDF, 1.85 MB

3_Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací PDF, 918.92 kB

4_Výkres koncepce uspořádání krajiny PDF, 1.13 MB

5_Výkres koncepce veřejné infrastruktury PDF, 1.14 MB

A1_Krajina - ÚSES PDF, 1.81 MB

A2_Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana PDF, 9 MB

B_Dopravní řešení PDF, 1.37 MB

C1_Vodní hospodářství_zásobování vodou PDF, 2.03 MB

C2_Vodní hospodářství_odkanalizování PDF, 6.71 MB

D1_Zásobování energiemi_elektrorozvody,spoje PDF, 1.27 MB

D2_Zásobování energiemi_plyn PDF, 1.09 MB

Textová část

text_část_úpr.před vydáním PDF, 1.91 MB

Veřejná vyhláška PDF, 491.59 kB

Stránka

  • 1