Obsah

Ovesné Kladruby

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Územní plán Ovesné Kladruby

Územní plán Ovesné Kladruby byl vydán Zastupitelstvem obce Ovesné Kladruby dne 29.08.2018 (usn. č. 73/8/2018) formou opatření obecné povahy č.1/ÚP/OK/2018; STAV/18/3121/MN; 34/2018/OK a nabyl účinnosti dne 10.10.2018.

A1. Textová část PDF, 1.51 MB

A2. Údaje o vydaném Územním plánu Ovesné Kladruby PDF, 151.3 kB

A3. Oznámení o vydání opatření obecné povahy PDF, 97.34 kB

A4. Zadani Územního plánu Ovesné Kladruby PDF, 338.24 kB

B1. Výkres základního členění území PDF, 882.5 kB

B2a. Hlavní výkres PDF, 2.21 MB

B2b. Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny PDF, 1.13 MB

B2c. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury PDF, 1.14 MB

B3. Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací PDF, 918.92 kB

C1_Vodní hospodářství_zásobování vodou PDF, 2.03 MB

C1. Koordinační výkres PDF, 7.64 MB

C2_Vodní hospodářství_odkanalizování PDF, 6.71 MB

C2. Širší vztahy PDF, 6.47 MB

C3a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu PDF, 1.85 MB

C3b. Ovesné Kladruby_ZPF PDF, 122.05 kB

D1_Zásobování energiemi_elektrorozvody,spoje PDF, 1.27 MB

D1. Krajina - ÚSES - příloha PDF, 1.81 MB

D2_Zásobování energiemi_plyn PDF, 1.09 MB

D2. Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana PDF, 9 MB

D3. Dopravní řešení - příloha PDF, 1.37 MB

Stránka