Obsah

Mariánské Lázně

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Rybízovna

Nadhled od západu JPG, 893.34 kB

Nadhled od nádraží JPG, 1.09 MB

Nadhled od jihovýchodu JPG, 1.21 MB

Nadhled od jihu JPG, 1.13 MB

Perspektiva nadhled JPG, 940.56 kB

Perspektiva areálu JPG, 4.24 MB

Detail souboru objektů zázemí - kontejnery PDF, 300.48 kB

Majetkové vztahy PDF, 135.42 kB

Veřejně prospěšné stavby (investice) PDF, 196.38 kB

Technická infrastuktura PDF, 367.22 kB

Hlavní výkres - koordinační PDF, 357.05 kB

Technická zpráva PDF, 364.81 kB

Územní studie využitelnosti areálu ploché dráhy a souvisejícího okolí

Textová část PDF, 19.41 MB

Výkres širších vztahů PDF, 4.58 MB

Výkres vlastnické struktury území PDF, 817.26 kB

Výkres stávajícího využití území a hodnot PDF, 1.38 MB

Výkres limitů využití území a problémů PDF, 1.97 MB

Hlavní výkres PDF, 1.49 MB

Výkres dopravní a technické infrastruktury PDF, 1.79 MB

Vizualizace návrhu PDF, 5.27 MB

Stránka