Obsah

Drmoul

Mapa

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Územní plán Drmoul

Územní plán Drmoul vydaný Zastupitelstvem obce Drmoul dne 21.09.2020 (usn. č. 287/2020/15/b) formou opatření obecné povahy č.1/UP/DR/2020 s nabytím účinnosti dne 8.10.2020.

A1a. Textová část PDF, 1.72 MB

B1. Výkres základního členění území PDF, 597.16 kB

B2a. Hlavní výkres PDF, 1.23 MB

B3. Výkres VPS a VPO PDF, 612.43 kB

B2b. Výkres koncepce uspořádání krajiny PDF, 1.2 MB

B2c. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury PDF, 946.04 kB

C1. Koordinační výkres PDF, 4.62 MB

C2. Širší vztahy PDF, 3.85 MB

C3. Výkres předpokládaných záborů ZPF PDF, 1.37 MB

D1_Krajina - ÚSES - příloha PDF, 1002.81 kB

D2. Vodní hospodářství - zásobování vodou - příloha PDF, 1.51 MB

D3_Vodní hospodářství - odkanalizování - příloha PDF, 1.5 MB

D4. Zásobování energiemi - elektrorozvody a spoje - příloha PDF, 1.86 MB

D5. Zásobování energiemi - plyn, teplo - příloha PDF, 1007.17 kB

A1b. Oznámení o vydání ÚP Drmoul PDF, 405.12 kB

Územní studie - Lokalita za OÚ a HS p.p.č. 16/1 a 16/2 k.ú. Drmoul

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE ARCHITEKTONICKÁ SITUACE PDF, 544.98 kB

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE ARCHITEKTONICKÁ SITUACE_RD PDF, 489.35 kB

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE 1_500 PDF, 408.53 kB

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY PDF, 295.88 kB

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE VÝCHOZÍ STAV PDF, 256.91 kB

Stránka