Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně analytické podklady

IOP

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu www.strukturalni-fondy.cz/iop) v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. Po dvou letech - v roce 2010 byla provedena první úplná aktualizace ÚAP, druhá v roce 2012, následovala třetí v roce 2014 a čtvrtá v prosinci 2016. Zatím poslední úplná aktualizace ÚAP - byla zpracována v souladu se stavebním zákonem po dalších čtyřech  letech - v prosinci 2020.

Pořizovatel: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

 

Územně analytické podklady ORP Mariánské Lázně - 5. úplná aktualizace 2020

Textová část

Příloha č. 9 - Karty obcí

 

Grafická část:

UAPo_ML_hodnoty_2020_1

UAPo_ML_hodnoty_2020_2

UAPo_ML_hodnoty_2020_3

UAPo_ML_hodnoty_2020_4

UAPo_ML_hodnoty_2020_5

UAPo_ML_hodnoty_2020_6

UAPo_ML_limity_2020_1

UAPo_ML_limity_2020_2

UAPo_ML_limity_2020_3

UAPo_ML_limity_2020_4

UAPo_ML_limity_2020_5

UAPo_ML_limity_2020_6

Výkres záměrů

Výkres problémů k řešení v ÚPD

Poznámka: Výkresy je nutné nejdříve stáhnout, aby se daly prohlížet v jednotlivých vrstvách.

 

Údaje o území jsou zveřejněny na Misyswebu města a na Geoportálu DMVS Karlovarského kraje na webových adresách:

http://gis.marianskelazne.cz/

http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/Map/Map1/ViewUAP

 

Územně analytické podklady ORP Mariánské Lázně - 4. úplná aktualizace 2016

Textová část:

Poznámka: Výkresy je nutné nejdříve stáhnout, aby se daly prohlížet v jednotlivých vrstvách.

 

Grafická část:

 

Územně analytické podklady ORP Mariánské Lázně - 3. úplná aktualizace 2014

Textová část:

 

Grafická část:

 

Územně analytické podklady ORP Mariánské Lázně - 2. úplná aktualizace 2012

Podklady pro "Rozbor udržitelného rozvoje území"

Textová část

 

Grafická část - Výkresy hodnot, limitů a záměrů

 

Rozbor udržitelného rozvoje území

Textová část

 

Grafická část

 

 

 

 

Co jsou "územně analytické podklady"?