Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně Analytické podklady

IOP

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta  z Integrovaného  operačního programu  www.strukturalni-fondy.cz/iop) v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. V prosinci 2010 byla provedena první úplná aktualizace ÚAP, druhá v prosinci 2012, následovala třetí úplná aktualizace - v prosinci 2014. Zatím poslední - čtvrtá úplná aktualizace - byla dokončena v prosinci 2016.

Pořizovatel: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

 

Úvodní slovo pořizovatele

 

Územně analytické podklady ORP Mariánské Lázně - 4. úplná aktualizace 2016

Textová část:

Poznámka: Výkresy je nutné nejdříve stáhnout, aby se daly prohlížet v jednotlivých vrstvách.

 

Grafická část:

 

Údaje o území jsou zveřejněny na Misyswebu města a na Geoportálu DMVS Karlovarského kraje na webových adresách:

http://gis.marianskelazne.cz/

http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/Map/Map1/ViewUAP

 

Územně analytické podklady ORP Mariánské Lázně - 3. úplná aktualizace 2014

Textová část:

 

Grafická část:

 

Územně analytické podklady ORP Mariánské Lázně - 2. úplná aktualizace 2012

Podklady pro "Rozbor udržitelného rozvoje území"

Textová část

 

Grafická část - Výkresy hodnot, limitů a záměrů

 

Rozbor udržitelného rozvoje území

Textová část

 

Grafická část