Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně Analytické podklady

IOP

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta  z Integrovaného  operačního programu  www.strukturalni-fondy.cz/iop) v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. V prosinci 2010 byla provedena první úplná aktualizace ÚAP, druhá v prosinci 2012, následovala třetí úplná aktualizace - v prosinci 2014. Zatím poslední - čtvrtá úplná aktualizace - byla dokončena v prosinci 2016.

Pořizovatel: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

 

Správní území obce s rozšířenou působností (ORP) Mariánské Lázně:

Obce a stavební úřady ORP ML

Správní území obcí a stavebních úřadů ORP Mariánské Lázně

 

Úvodní slovo pořizovatele

 

Územně analytické podklady ORP Mariánské Lázně - 4. úplná aktualizace 2016

Textová část:

UAPo_ML_Textová část_upravená

Příloha č 1 st_údaje_ukazatele

Příloha č 2_statistické_údaje

Příloha č.3._návod stuktur_výkres

Poznámka: Výkresy je nutné nejdříve stáhnout, aby se daly prohlížet v jednotlivých vrstvách.

 

Grafická část:

UAPo_ML_hodnoty 1_2016

UAPo_ML_hodnoty 2_2016

UAPo_ML_hodnoty 3_2016

UAPo_ML_hodnoty 4_2016

UAPo_ML_hodnoty 5_2016

UAPo_ML_hodnoty 6_2016

UAPo_ML_limity 1_2016

UAPo_ML_limity 2_2016

UAPo_ML_limity 3_2016

UAPo_ML_limity 4_2016

UAPo_ML_limity 5_2016

UAPo_ML_limity 6_2016

UAPo_ML_záměry_2016

UAPo_ML_problémy_2016

 

Údaje o území jsou zveřejněny na Misyswebu města a na Geoportálu DMVS Karlovarského kraje na webových adresách:

http://gis.marianskelazne.cz/

http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/Map/Map1/ViewUAP

 

 

Územně analytické podklady ORP Mariánské Lázně - 3. úplná aktualizace 2014

Textová část:

UAPo_ML_Textová část_2014

Příloha č.1_

Příloha č.2

Příloha č.3

Grafická část:

UAPo_ML_hodnoty_H1_2014

UAPo_ML_hodnoty_H2_2014

UAPo_ML_hodnoty_H3_2014

UAPo_ML_hodnoty_H4_2014

UAPo_ML_hodnoty_H5_2014

UAPo_ML_hodnoty_H6_2014

UAPo_ML_limity_L1_2014

UAPo_ML_limity_L2_2014

UAPo_ML_limity_L3_2014

UAPo_ML_limity_L4_2014

UAPo_ML_limity_L5_2014

UAPo_ML_limity_L6_2014

UAPo_ML_záměry_Z1_2014

UAPo_ML_problémy_P1_2014

 

Územně analytické podklady ORP Mariánské Lázně - 2. úplná aktualizace 2012

Podklady pro "Rozbor udržitelného rozvoje území"

Textová část
Grafická část

Výkresy hodnot, limitů a záměrů

Rozbor udržitelného rozvoje území

Textová část
Grafická část