Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně plánovací dokumentace a studie

Drmoul

 

Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně

Úplné znění po zm. č. 1 - 27

Mnichov
Ovesné Kladruby
Prameny

Úplné znění po zm. č. 1

Stará Voda
Teplá

Úplné znění po zm. č. 2

Trstěnice
Tři Sekery
Valy
Velká Hleďsebe

Úplné znění po zm. č. 1 - 12

Vlkovice
Zádub-Závišín

Úplné znění po zm. č. 1 - 6

   

 

 

 

 

 

 

 

 

V současnosti projednáváme:

Veřejné projednání Změny č. 3 Územního plánu Teplá, které se bude konat v podělí 06.09.2021 v 15.00

v Domě kultury Teplá, Žiškova ulice č.p. 480, Teplá.

Dokumentace:  Grafická část návrh

                           Grafická část odůvodnění

                           Textová část

 

 

Návrh územní studie Drmoul pro jednání s veřejností Lokalita za OÚ a Hasičárnou, které se bude konat

ve čtvrtek 29.07.2021 v 16.30 v sále kulturního domu Drmoul.

 

OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ:

- zde se velice jednoduše seznámíte s právy a povinnostmi občanů v územním plánování:

občan a územní plánování (934.18 kB)

 

Formuláře

     Formulář stahujte zde - klikněte

 

Související předpisy

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, zejména:
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Kontakty

MěÚ Mariánské Lázně - oddělení územního plánování
2.patro
Příčná 647
Mariánské Lázně

Ing. Miluše Lišková – Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Teplá
Bc. Novotný – Drmoul, Ovesné Kladruby, Prameny, Teplá, Tři Sekery, Velká Hleďsebe, Zádub-Závišín
Ing. arch. Blanka Alblová – Mariánské Lázně, Mnichov, Trstěnice, Stará Voda, Valy, Vlkovice
Milouš Novák – Územně analytické podklady

Kontakty - klikněte zde