Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ÚPD Dle zákona č. 50/1976 Sb.

Seznam územně plánovacích dokumentací

Dle dřívějšího stavebního zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, byla pro území pod správou Stavebního úřadu Mariánské Lázně zpracována řada územně plánovacích dokumentací jednotlivých obcí. Tyto dokumentace jsou dosud v platnosti.

Podle příslušných ustanovení nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tyto dokumentace budou v platnosti dokud nebudou nahrazeny novými, nejdéle však do 31.12.2020.

Územně plánovací dokumentace

V území pod správou Stavebního úřadu Mariánské Lázně jsou zpracovány následující územně plánovací dokumentace:

  • Územní plán města (obce) Mariánské Lázně (obsahuje katastrální území Mariánské Lázně, Úšovice, Stanoviště, Chotěnov)
  • Územní plán obce Tři Sekery
  • Územní plán zóny Krásné u Tří Seker
  • Územní plán sídelního útvaru Drmoul
  • Územní plán obce Ovesné Kladruby