Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Níže jsou uvedeny všechny rozpracované územně plánovací dokumentace obcí náležejících do správního obvodu města Mariánské Lázně.

Více informací k jednotlivým dokumentacím podá:

MěÚ Mariánské Lázně - oddělení územního plánování
2.patro
Ruská 155
Mariánské Lázně

 

Orientační časová osa pořizování

 

Územní plán Mariánské Lázně

Podrobné informace o procesu pořizování ÚP Mariánské Lázně včetně průběhu urbanistické soutěže naleznete zde:

mestsky-urad/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-marianske-lazne/

 

 

Územní plán Ovesné Kladruby

- v současné době se vyhodnocuje "veřejné projednání Návrhu Územního plánu Ovesné Kladruby"

- v nejbližší době búde odeslán "Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek" dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska

 

 

 

Změny č.1 - 12 Územního plánu Velká Hleďsebe

- v současné době se vyhodnocuje "společené jednání o Návrhu Změn č. 1 - 8, 10 - 12 Územního plánu Velká Hleďsebe

 

 

 

Územní plán Drmoul

- v současné době bylo vyhodnoceno "Veřejné projednání návrhu ÚP Drmoul" a  v nejbližší době se začne pracovat na úpravě návrhu před opakovaným veřejným projednání

 

 

Územní plán Mariánské Lázně

- bližší informace k novému Územnímu plánu Mariánské Lázně najdete zde: mestsky-urad/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-marianske-lazne/

- v první polovině prosince bude odevzdána opravená verze "Doplňujících průzkumů a rozborů" a začnou práce na návrhu Zadání

 

 

 

Územní plán Tři Sekery

- pořizuje Petr Šandera

 

 

Změny č.1 - 6 Územního plánu Zádub - Závišín

- zpracovává se úprava návrhu změn pro řízení o změnách

 

 

 

Změna č.28 Územního plánu města Mariánské Lázně

- vzhledem k nesouladu změny č.28 s výsledkem rozporu, bude do zastupitelstva města ML na jednání dne 14.11.2017 předložen návrh na zamítnutí změny