Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Opakované veřejné projednání

upraveného návrhu Územního plánu Stará Voda

Veřejná vyhláška:

Veřejná vyhláška_opak VP_N ÚP SV

Textová část:

N ÚP Stará Voda_textová část

Grafická část:

N ÚP Stará Voda_A1_výkres základního členění území

N ÚP Stará Voda_A2_hlavní výkres

N ÚP Stará Voda_A3_koncepce dopravní infrastruktury

N ÚP Stará Voda_A4_koncepce technické infrastruktury

N ÚP Stará Voda_A5_výkres VPS, VPO a asanací

N ÚP Stará Voda_B1_koordinační výkres

N ÚP Stará Voda_B1a_KOV-detail Stará Voda

N ÚP Stará Voda_B1b_KOV-detail Háj

N ÚP Stará Voda_B1c_KOV-detail Jedlová

N ÚP Stará Voda_B1d_KOV-detail Sekerské Chalupy

N ÚP Stará Voda_B1e_KOV-detail Vysoká

N ÚP Stará Voda_B2_výkres širších vztahů

N ÚP Stará Voda_B3_výkres předpokládaných ZPF

 

 

Nový Územní plán Mariánské Lázně

Soutěž na ideový návrh územního plánu

Vedení města Mariánské Lázně se rozhodlo vybrat zpracovatele svého nového územního plánu na základě výsledků urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Mariánské Lázně – ideový návrh", která byla vyhlášena 10.února 2016. Termín podání soutěžních návrhů byl stanoven na 10. května 2016. Do soutěže  bylo podáno celkem pět návrhů, z nichž jeden byl podán po stanovené lhůtě. Ve dnech 18. a 19.května 2016 proběhlo hodnocení soutěžních návrhů. Porota vybrala nejlepší návrhy, přičemž se rozhodla neudělit druhou cenu, ale udělila jednu první a dvě třetí ceny. Návrh, který byl doručen po lhůtě, porota hodnotila mimo soutěž a udělila mu zvláštní odměnu.

 

Výsledky soutěže:

1. cena  -   200 000,-  Kč 

Návrh č. 1

Autoři: Ing. arch. Marek Blank, Ing. arch. Eva Fojtů, Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača, Ing. arch. Michal Zaremba

 

3. cena  -   90 000,-  Kč 

Návrh č. 2

Autoři: Mgr. Ing. arch. Monika Boháčová, Ing. Václav Starý, RNDr. Milan Svoboda, Jakub Vik

 

3. cena  -   90 000,-  Kč 

Návrh č. 4

Autoři: Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michaela Dejdarová, Ing. arch. Karel Filsak 

 

Zvláštní odměna  -   80 000,-  Kč 

Návrh č. 5 

Autoři: Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse

 

Uveřejnění výsledků hodnocení návrhů se konalo 13. června 2016 v 17,00 hodin ve velké zasedací sini Městského úřadu Mariánské Lázně za účasti představitelů vedení města, autorů soutěžních návrhů, soutěžní poroty a veřejnosti.  Soutěžní návrhy si mohla veřejnost prohlédnout na veřejné výstavě v prostorách 1. poschodí radnice, Ruská 155/3, Mariánské Lázně, kde byly vystaveny v období od 14.června 2016 do 31.srpna 2016. 

Podrobné informace o soutěži a dokumenty z jejího průběhu jsou zveřejněny na našem profilu  zadavatele pod záložkou "Veřejné dokumenty"  - https://zakazky.muml.cz/contract_display_168.html .

Na soutěž o návrh navázalo jednací řízení bez uveřejnění, do kterého byli v souladu se soutěžními podmínkami vyzváni všichni ocenění účastníci soutěže. Na základě tohoto zadávacího řízení vybralo město dodavatele, který bude zpracovatelem nového Územního plánu Mariánské Lázně. Stal se jím pan Ing. arch. Marek Blank, jehož nabídka byla zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

 

Soutěžní návrhy

Návrh č. 1

Autoři: Ing. arch. Marek Blank, Ing. arch. Eva Fojtů, Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača, Ing. arch. Michal Zaremba

Hlavní ideový výkres        Koncepce rozvoje celého správního území          Textová část

 

Návrh č. 2

Autoři: Mgr. Ing. arch. Monika Boháčová, Ing. Václav Starý, RNDr. Milan Svoboda, Jakub Vik

Hlavní ideový výkres        Koncepce rozvoje celého správního území         Textová část

 

Návrh č. 3

Autoři: Ing. arch. Vladimír Charvát , Ing. arch. Martin Pospíšil

Hlavní ideový výkres         Koncepce rozvoje celého správního území         Textová část

 

Návrh č.4

Autoři Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michaela Dejdarová, Ing. arch. Karel Filsak

Hlavní ideový výkres         Koncepce rozvoje celého správního území        Textová část

 

Návrh č.5

Autoři: Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse

Hlavní ideový výkres         Koncepce rozvoje celého správního území        Textová část

 

Protokol o hodnocení návrhů s přílohami

Protokol o uveřejnění výsledků hodnocení soutěžních návrhů

Protokol o průběhu soutěže

Přílohač.1 

Příloha č.2  Příloha č.2