Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Níže jsou uvedeny všechny rozpracované územně plánovací dokumentace obcí náležejících do správního obvodu města Mariánské Lázně.

Více informací k jednotlivým dokumentacím podá:

MěÚ Mariánské Lázně - oddělení územního plánování
2.patro
Ruská 155
Mariánské Lázně

 

Změny č.1 - 12 Územního plánu Velká Hleďsebe

- u změny č.9 bylo ukončeno pořizování

- u změn č.1-8 a 10-12 byl zpracován návrh změn pro společné jednání

OOP změny 1-12_text

Schéma území

A.1. Základní členění území - změna č. 7

A.2. Hlavní výkres - legenda změna č. 1-8 a 10-12

A.2. Hlavní výkres - změna č. 1,2,4,5,6,7,8

A.2. Hlavní výkres - změna č. 3

A.2. Hlavní výkres - změna č. 10 a 11

A.3. Dopravní infrastruktura - legenda změna č. 1-8 a 10-12

A.3. Dopravní infrastruktura - změna č. 8

A.3. Dopravní infrastruktura - změna č. 10 a 11

A.4. Technická infrastruktura - legenda změna č. 1-8 a 10-12

A.4. Technická infrastruktura - změna č. 3

A.4. Technická infrastruktura - změna č. 8

A.4. Technická infrastruktura - změna č. 10 a 11

A.5. Výkres VPS - změna č. 1-8 a 10-12

B.1. Koordinační výkres - legenda změna č. 1-8 a 10-12

B.1. Koordinační výkres - změna č. 1,2,4,5,6,7,8

B.1. Koordinační výkres - změna č. 3

B.1. Koordinační výkres - změna č. 10 a 11

B.3. Výkres ZPF - legenda změna 1-8 a 10-12

B.3. Výkres ZPF - změna č. 7

Tabulka ZPF - změna 7

 

 

Orientační časová osa pořizování

Územní plán Drmoul

- v současné době se vyhodnocuje "Veřejné projednání návrhu ÚP Drmoul"

- je zpracován "Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek", který byl zaslán dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska.

- níže uvedené výkresy se týkají etapy: "Úprava návrhu ÚP před řízením" ze dne 30.6.2015 a slouží tedy pouze pro orientaci zejména dotčeným orgánům.

koordinační výkres

 

Územní plán Mariánské Lázně

- bližší informace k novému Územnímu plánu Mariánské Lázně najdete zde: mestsky-urad/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-marianske-lazne/

 

Územní plán Stará Voda

- v současné době byly zpracovány "Pokyny pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před vydáním"

- po úpravě dokumenatace bude návrh ÚP předložen k vydání do Zastupitelstva obce Stará Voda

 

Územní plán Ovesné kladruby

- probíhají činnosti před "řízením o návrhu ÚP"

 

Územní plán Tři Sekery

- pořizuje Petr Šandera

 

Změny č.1 - 6 Územního plánu Zádub - Závišín

- zpracovává se úprava návrhu změn pro řízení o změnách

 

Změna č.28 Územního plánu města Mariánské Lázně

- v současné době se čeká na výsledek řešení rozporu