Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Číslo jednací: SPR/21/6486/JJ

Poskytování dotací z Fondu sportu pro rok 2022 - I. kolo

Město Mariánské Lázně vyhlašuje poskytování dotací z Fondu sportu pro rok 2022 -
podle zákona č. 250/2000 Sb.

1. Dotace na investice a opravy
2. Dotace na činnost
3. Dotace na akci I. kolo


- příjem individuálních žádostí od 15.11.2021 do 15.12.2021,
- žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech písemně poštou nebo
osobně v podatelně Městského úřadu!


Program pro poskytování dotací je zcela popsán v Pravidlech pro poskytování dotací
na sportovní činnost, je zde uveden:
- předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných na tuto podporu,
- specifikace možného žadatele,
- kritéria obsahu žádosti,
- kritéria pro hodnocení žádosti,
- podmínky pro poskytnutí dotace,
a další důležité informace.


PRAVIDLA A FORMULÁŘE
- příloha Pravidla
- příloha Žádosti
- příloha Vzor smlouvy na činnost
- příloha Vzor smlouvy na investice a opravy
- příloha Vzor smlouvy na akci
- příloha Vyúčtování


Na dotaci není právní nárok.

111021_dotace_fond_sportu_2022_pravidla.pdf (110.24 kB)

111021_dotace_fond_sportu_2022_smlouva_cinnost.pdf (57.51 kB)

111021_dotace_fond_sportu_2022_smlouva_investice_opravy.pdf (57.86 kB)

111021_dotace_fond_sportu_2022_smlouva_sportovni_akce.pdf (58.79 kB)

111021_dotace_fond_sportu_2022_zadost_akce.pdf (113.93 kB)

111021_dotace_fond_sportu_2022_zadost_cinnost.pdf (100.56 kB)

111021_dotace_fond_sportu_2022_zadost_investice_opravy.pdf (96.17 kB)

111021_dotace_fond_sportu_2022_vyuctovani.pdf (122.16 kB)

Vyvěšeno: 11. 10. 2021

Datum sejmutí: 11. 1. 2022

Zodpovídá: Iveta Kalibánová

Zpět