Obsah

Seznam firem

Na těchto stránkách umísťujeme seznam firem, které mají sídlo na území spadajícím pod správu stavebního úřadu v Mariánských Lázních.
Zápis do tohoto seznamu je prováděn bezplatně, splněny musí být následující podmínky:

  • sídlo firmy v území spravovaném stavebním úřadem v Mariánských Lázních
  • žádný nedoplatek vůči Městskému úřadu v Mariánských Lázních
  • žádný přestupek nebo delikt proti stavebnímu zákonu v uplynulých 2 letech
  • řádné vyplnění a podání žádosti

 

Formulář

Žádost stahujte zde (xls, 24kB)

Fyzikální měření

Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, odl.prac. Mariánské Lázně

Odpovědná osoba: Ing. Tůma
měření radonu, měření hluku

Dřívější adresa: Tyršova 31, Mariánské Lázně
přemístěn do Tachova


Krajská hygienická stanice Cheb

Odpovědná osoba:
měření hluku, měření intenzity osvětlení

Hradební 16, Cheb
Tel: +420 354 418 129


RNDr. Luboš Novák, CSc.

Odpovědná osoba: RNDr.Novák, CSc.
měření radonu

Na Stráni 121 Valy
Tel: +420 354 624 034, 602 176 942