Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv Stavebního úřadu

Stavební úřad spravuje rozsáhlý archiv dokládající novodobou stavební činnost na území Mariánských Lázní a okolních obcí (celkem 29 katastrálních území). Nejstarší dokumenty uložené v archivu Stavebního úřadu pocházejí z poloviny 19. století – jedná se jak o výkresové dokumentace, umně vyvedené na rýsovacím plátně, tak o dokumenty listinné. Archiv je členěn po katastrálních územích a dále po jednotlivých složkách – každému jednotlivému číslu popisnému je přiřazena jedna složka historická a případně další novodobé složky.

V současné době probíhá postupná digitalizace historické části archivu, nyní je digitalizováno cca 30 tisíc stran.

Přístup do archivu byl.c vzhledem k jeho jedinečnosti nutné výrazně omezit. Na požádání je možno poskytnout jednotlivé složky k presenčnímu nahlédnutí, resp. proti úhradě pořídit kopie, obojí však výlučně jen oprávněným osobám - tzn. vlastníkovi objektu, osobě vlastníkem zplnomocněné a dále např. státním orgánům v rámci správního či soudního řízení (finanční úřad, soud apod.). Návštěvu archivu doporučujeme domluvit předem telefonicky u vedoucího odboru na tel.č. 354 922 148, nebo u referenta spravujícího příslušné území.