Obsah

Odbor majetku

Adresy
Ruská 74, 353 01 Mariánské Lázně

 

Zkratka odboru: OM

 

  • Pronájmy bytů, nebytových prostor a pozemků
  • Výpůjčky městského majetku
  • Prodeje městského majetku
  • Zřizování věcných břemen
  • Ostatní úkony při nakládání s movitým a nemovitým majetkem města