Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor finanční

Hlavní adresa

Ruská 155 / 3
353 01 Mariánské Lázně

Adresy
Pro osobní návštěvu
Ruská 74, 353 01 Mariánské Lázně

 

Zkratka odboru: FIN

 

  • Vedení účetnictví města a souvisejících agend
  • Sestavování a sledování plnění rozpočtu města
  • Vedení agendy související se zřízenými fondy města
  • Správa cenných papírů a dalších finančních nástrojů
  • Provoz pokladny MěÚ
  • Vymáhání pohledávek
  • Správa místních poplatků a povolování VHP a tomboly pro územní obvod Mar. Lázně