Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vítání občánků

Vážení rodiče,

město Mariánské Lázně se obnovilo tradiční akci „Vítání občánků“.

S ohledem na ochranu osobních údajů bylo nutné změnit způsob organizace těchto slavnostních událostí, protože již rodiče s dětmi nemohou být ze strany města zváni. Je nutné projevit svůj zájem a potvrdit účast vyplněním formuláře „Přihláška na Vítání občánků“ a ten následně doručit Městskému úřadu Mariánské Lázně, odboru dopravy a vnitřních věcí – na úsek matriky, nejpozději 15 dnů před termínem konání akce.

Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka města Mariánské Lázně, je k dispozici ke stažení na webových stránkách města Mariánské Lázně nebo přímo v kancelářích matriky na městském úřadě. Vyplněnou a podepsanou je ji možné přinést osobně nebo zaslat poštou na adresu Městský úřad Mariánské Lázně, matrika, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně. Vaše přihláška bude vždy zařazena na nejbližší termín akce podle pořadí, v jakém bude městskému úřadu doručena. Potvrzující pozvánku s určením času Vám pošleme asi 10 dnů předem.

Uvítání nových mariánskolázeňských občánků se vztahuje na děti ve věku od 3 měsíců s trvalým bydlištěm na území města Mariánské Lázně v době podání přihlášky a koná se v Anglikánském kostele v předem oznámených termínech pokaždé v sobotu odpoledne. Délka obřadu je cca 30 minut. Je povoleno zde fotografovat a pořizovat videozáznamy vlastními prostředky. Pro zaznamenání obřadu můžete využít i služeb profesionálních fotografů, které pro Vás pozveme. Během slavnostní akce v kostele předpokládáme dodržení základních norem společenského chování, proto není v průběhu obřadu možné vstupovat na jeviště. Po skončení oficiálního programu jste naopak na jevišti vítáni a budete mít možnost využít prostor k pořízení vlastní fotografické a video dokumentace. V Anglikánském kostele je k dispozici malá šatna a místo pro odstrojení a případné přebalení děťátka. Kapacita kostela je pro nejbližší členy rodiny a příbuzné dostatečná a vstup je volný.

Bližší informace ohledně konání „Vítání občánků“ Vám poskytnou pracovnice Městského úřadu Mariánské Lázně:

 

Jana Cuchalová
Tel.: +420 354 922 119
E-mail: jana.cuchalova@muml.cz

Mgr. Pavla Pěničková
Tel.: +420 354 922 116
E-mail: pavla.penickova@muml.cz

Ing. Irena Konečná
Tel.: +420 354 922 125
E-mail: irena.konecna@muml.cz.

Na Vaše děťátko i na Vás se těší město Mariánské Lázně

 

Termíny v roce 2021

Vítání občánků - ODLOŽENO

Dovolujeme si informovat veřejnost o tom, že akce Vítání nových občánků Mariánských Lázní plánovaná na 22. května 2021 bude odložena a spojena s podzimním termínem 18.září 2021. Důvodem jsou nepředvídatelná hygienicko–epidemiologická opatření související s pandemií COVID-19. 

  • sobota 22.05.2021 Anglikánský kostel 14:00 - 16:00 hodin
  • sobota 18.09.2021 Anglikánský kostel 14:00 - 16:00 hodin

 

Vyplněnou přihlášku nejpozději 15 dnů před stanoveným termínem konání akce:

  • osobně doručte na matriku – odbor dopravy a vnitřních věcí Městského úřadu Mariánské Lázně (budova radnice)
  • zašlete poštou na adresu: Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí – matrika, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně.

 

Potvrzující pozvánku s určením času Vám pošleme asi 10 dnů předem.

 

Přihláška