Obsah

Svatební obřady

Svatební obřady

Poplatky

Poplatek za služby činí 1.000 Kč

Při uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, činí správní poplatek činí 2.000 Kč.

Při uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, činí správní poplatek činí 3.000 Kč.

Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je stanoven správní poplatek činí 1.000 Kč.

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem je stanoven správní poplatek činí 500 Kč.