Obsah

Svatební obřady

Svatební obřady

Poplatky

Poplatek za služby činí 1.500 Kč

  • Při uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, činí správní poplatek 2.000 Kč.
  • Při uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, činí správní poplatek 3.000 Kč.
  • Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je stanoven správní poplatek ve výši 1.000 Kč.
  • Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem je stanoven správní poplatek ve výši 500 Kč.