Obsah

Svatební obřady

Svatební obřady

Informace pro snoubence

Snoubenci podají dotazník k uzavření manželství na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou je příslušný matriční úřad, do jehož správního obvodu patří kostel nebo obřadní místnost státem uznané církve.

Doba k oddávání

Mezi 10.00 hod. - 13.00 hod.

Mimo stanovený obřadní den lze na žádost snoubenců provést svatební obřad pouze v pracovní dny v době od 11:00 do 14:00 hodin.

Místnost k oddávání

Obřadní síň městského úřadu

Kam zajít

Matrika
Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, v přízemí u hlavního vchodu, č. dveří 3, 4
Jana Cuchalová, tel.: +420 354 922 119, e-mail: jana.cuchalova@marianskelazne.cz
Mgr. Pavla Pěničková, tel: +420 354 922 116, e-mail: pavla.penickova@marianskelazne.cz

Úřední hodiny

Návštěvu si sjednejte v úředních hodinách

Potřebné doklady

  • platné doklady totožnosti snoubenců
  • rodné listy snoubenců
  • u rozvedených – originál nebo ověřenou kopii rozvodového rozsudku opatřené doložkou nabytí právní moci rozsudku
  • u ovdovělých – úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
  • u nezletilého snoubence - soudní rozhodnutí o povolení uzavření manželství, opatřené doložkou nabytí právní moci rozsudku
  • rodný list dítěte, pokud snoubenci mají spolu nezletilé dítě
  • u cizinců – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR

Související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.