Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poplatek za užívání veřej.prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, tj. provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (včetně restauračních předzahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných), pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci předmětného poplatku jedná poplatník (fyzická nebo právnická osoba), tj. osoba, která využívá veřejné prostranství účelům vymezeným platnou vyhláškou, nebo jím zmocněná osoba, na základě doloženém originálu plné moci od poplatníka.

 

Kam zajít

 • Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční – oddělení místních poplatků
  Příčná 647, 1. patro, kancelář č. 1.30,
  Tel.: +420 354 922 169, 354 922 165

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Identifikační doklady (např. OP, obchodní rejstřík, živnostenský list)
 • číslo účtu

 

Formuláře

 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Lunaparky, cirkusy, obdobné atrakce (lokalita 2)
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Nabídkový stojan, skříňka (lokalita 1)
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Nabídkový stojan, skříňka (lokalita 2)
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Ostatní prodejní nebo reklamní zařízení - stánek (lokalita 1)
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Ostatní prodejní nebo reklamní zařízení - stánek  (lokalita 2)
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Stavební a ostatní činnosti (lokalita 1)
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Stavební a ostatní činnosti (lokalita 2)
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Předzahrádka (lokalita 1)
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Předzahrádka (lokalita 2)
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Reklamní poutač typu „A“  (lokalita 1)
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Reklamní poutač typu „A“  (lokalita 2)
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Vyhrazené parkování (lokalita 1)
 • Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství - Vyhrazené parkování (lokalita 2)
Formulář stahujte zde - klikněte

 

Sazby poplatků

Poplatky za užívání veřejného prostranství v lokalitě č. 1 a v lokalitě č. 2 jsou stanoveny takto:

Za umístění reklamních zařízení typu „A“  činí poplatek
Lokalita 1 Základní sazba 20 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 5 000 Kč / m2 / rok
Lokalita 2 Základní sazba 10 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 2 500 Kč / m2 / rok
Za zařízení, které v sezóně rozšiřuje prodej a služby ve stálé provozovně, bezprostředně s ní souvisí a má stejného provozovatele (tzv. předzahrádka) činí poplatek
Lokalita 1 Základní sazba 10 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 200 Kč / m2 / měsíc
800 Kč / m2 / rok
Lokalita 2 Základní sazba 5 Kč / m2 / den
  Paušální poplatek 100 Kč / m2 / měsíc
400 Kč / m2 / rok
Za umístění reklamních zařízení (nabídkové stojany a skříňky) činí poplatek
Lokalita 1 Základní sazba 40 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 10 000 Kč / m2 / rok
Lokalita 2 Základní sazba 20 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 5 000 Kč / m2 / rok
Za umístění ostatních prodejních nebo reklamních zařízení (stánky)
neuvedených v odstavcích 1, 2 a 3 činí poplatek
Lokalita 1   40 Kč / m2 / den
Lokalita 2   20 Kč / m2 / den
Za vyhrazené parkovací místo do 11 m2 činí paušální poplatek
Lokalita 1   1 000 Kč / měsíc
Lokalita 2   500 Kč / měsíc
a za každý další započatý m2 takového záboru činí paušální poplatek
Lokalita 1   100 Kč / m2 / měsíc
Lokalita 2   50 Kč / m2 / měsíc
Za ostatní zábory veřejného prostranství (např. lešení, stavební zařízení, zařízení staveniště, skládky, výkopy, překopy, kulturní, sportovní a reklamní akce, tvorba filmových a televizních děl) činí poplatek
Lokalita 1   10 Kč / m2 / den
Lokalita 2   5 Kč / m2 / den
Za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí včetně příslušenství jednoho provozovatele (poplatníka) a to bez ohledu na plochu zabraného veřejného prostranství činí poplatek
Lokalita 2 Základní sazba 2 Kč / m2 / den

 

Úhrada poplatku

 • V pokladně Městského úřadu
 • Poštovní poukázkou
 • Bezhotovostním převodem z bankovního účtu

 

BANKOVNÍ ÚDAJE

 • Číslo účtu: 19-720331/0100
 • Variabilní a specifický symbol Vám sdělíme, kontaktujte oddělení poplatků

 

Splatnost

 • Při užívání veřejného prostranství dle článku 6 odst. 1, 2, 3, 4 a 7 obecně závazné vyhlášky je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
 • Při užívání veřejného prostranství dle článku 6 odst. 6 obecně závazné vyhlášky je poplatek splatný do 15 dnů ode dne, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno.
 • Poplatek stanovený měsíční paušální částkou dle článku 6 odst. 2 a 5 je splatný 15tý den v příslušném měsíci.
 • Poplatek stanovený roční paušální částkou dle článku 6 odst. 1, 2 a 3 je splatný do 31.března příslušného kalendářního roku. V případě, že užívání veřejného prostranství započne v jiném období než do 31.března příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne zahájení užívání veřejného prostranství.

 

Osvobození

 • Akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.
 • Vyhrazená trvalá parkovací místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 • Vyhrazená trvalá parkovací místa pro vozidla Policie České republiky.
 • Užívání veřejného prostranství vlastníkem pozemku, který je obecně závaznou vyhláškou určen za veřejné prostranství a vlastník tohoto pozemku jej užívápro vlastní potřebu.
 • Akce podle práva shromažďovacího.
 • Výkopové práce, jejichž investorem je město Mariánské Lázně.
 • Kulturní, společenské, sportovní a obdobné akce, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je město Mariánské Lázně.

 

Související předpisy

 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Aktuální znění vyhlášek naleznete zde - vyhlášky a nařízení

 

Plánek rozdělení lokalit

Rozdělení lokalit