Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Povolení k umístění herního prostoru

Povolení k umístění herního prostoru pro územní obvod Mariánské Lázně

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel o povolení k umístění hracího prostoru nebo osoba oprávněná jednat za žadatele

Kam zajít

 • Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční - oddělení místních poplatků
  Ruská 155, 1. patro, kancelář č. 156
  Tel.: +420 354 922 169, 354 922 165

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

Úhrada poplatku

 • V pokladně Městského úřadu
 • Bezhotovostním převodem z bankovního účtu
 • Platebním kartou

Bankovní údaje

 • Číslo účtu: 19-720331/0100
 • Variabilní symbol zjistíte na telefonních číslech 354 922 165 a 354 922 169 nebo e-mailem na adrese ilona.sellarova@marianskelazne.cz, anna.jiruskova@marianskelazne.cz

Jaké doklady mít s sebou

 • Dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Správní poplatky

 • Za přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru 4 000 Kč

 • Za přijetí žádosti o změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování 2 500 Kč

Související předpisy

 • Zákon č.186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
 • Souhrnná novela č. 188/2016 Sb., kterou se změny v oblasti provozování hazardních her promítají do dvou desítek dalších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích