Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poplatek za zábor

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, tj. provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb(včetně restauračních předzahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných), pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci předmětného poplatku jedná poplatník (fyzická nebo právnická osoba), tj. osoba, která využívá veřejné prostranství účelům vymezeným platnou vyhláškou, nebo jím zmocněná osoba.

Kam zajít

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční a majetkový – oddělení místních poplatků
Ruská 155, 1. patro, kancelář č. 156
Tel.: +420 354 922 169, 354 922 165

Jaké doklady mít s sebou

 • Identifikační doklady (např. OP, obchodní rejstřík, živnostenský list)
 • číslo účtu

Formuláře

 • Poplatek za zábor - Lunaparky, cirkusy, atrakce
 • Poplatek za zábor - Nabídkový stojan, skříňka (lokalita 1)
 • Poplatek za zábor - Nabídkový stojan, skříňka (lokalita 2)
 • Poplatek za zábor - Ostatní reklamní zař. (lokalita 1)
 • Poplatek za zábor - Ostatní reklamní zař. (lokalita 2)
 • Poplatek za zábor - Stavební a ostatní činnosti (lokalita 1)
 • Poplatek za zábor - Stavební a ostatní činnosti (lokalita 2)
 • Poplatek za zábor - Umístění předzahrádky (lokalita 1)
 • Poplatek za zábor - Umístění předzahrádky (lokalita 2)
 • Poplatek za zábor - Umístění reklamního poutače (lokalita 1)
 • Poplatek za zábor - Umístění reklamního poutače (lokalita 2)
 • Poplatek za zábor - Vyhrazené parkovací místo (lokalita 1)
 • Poplatek za zábor - Vyhrazené parkovací místo (lokalita 2)
Formulář stahujte zde - klikněte

Sazby poplatků

Poplatky za užívání veřejného prostranství v lokalitě č. 1 a v lokalitě č. 2 jsou stanoveny takto:

Umístění reklamních zařízení typu „A“
Lokalita 1 Základní sazba 20 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 5 000 Kč / m2 / rok
Lokalita 2 Základní sazba 10 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 2 500 Kč / m2 / rok
Zařízení, které v sezóně rozšiřuje prodej a služby ve stálé provozovně, bezprostředně s ní souvisí a má stejného provozovatele (tzv. předzahrádka)
Lokalita 1 Základní sazba 10 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 200 Kč / m2 / měsíc
800 Kč / m2 / rok
Lokalita 2 Základní sazba 5 Kč / m2 / den
  Paušální poplatek 100 Kč / m2 / měsíc
400 Kč / m2 / rok
Umístění reklamních zařízení (nabídkové stojany a skříňky)
Lokalita 1 Základní sazba 40 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 10 000 Kč / m2 / rok
Lokalita 2 Základní sazba 20 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 5 000 Kč / m2 / rok
Umístění ostatních prodejních nebo reklamních zařízení (stánky)
neuvedených v odstavcích 1, 2 a 3
Lokalita 1   40 Kč / m2 / den
Lokalita 2   20 Kč / m2 / den
Za vyhrazené parkovací místo do 11 m2 činí paušální poplatek
Lokalita 1   1 000 Kč / měsíc
Lokalita 2   500 Kč / měsíc
a za každý další započatý m2 takového záboru činí paušální poplatek
Lokalita 1   100 Kč / m2 / měsíc
Lokalita 2   50 Kč / m2 / měsíc
Ostatní zábory veřejného prostranství (např. lešení, stavební zařízení, zařízení staveniště, skládky, výkopy, překopy, kulturní, sportovní a reklamní akce, tvorba filmových a televizních děl) činí poplatek
Lokalita 1   10 Kč / m2 / den
Lokalita 2   5 Kč / m2 / den
Umístění zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí včetně příslušenství jednoho provozovatele (poplatníka) a to bez ohledu na plochu zabraného veřejného prostranství činí poplatek
Lokalita 2 Základní sazba 2 Kč / m2 / den

ÚHRADA POPLATKU

 • V pokladně Městského úřadu
 • Poštovní poukázkou
 • Bezhotovostním převodem z bankovního účtu

BANKOVNÍ ÚDAJE

 • Číslo účtu: 19-720331/0100
 • Variabilní a specifický symbol zjistíte na telefonních číslech 354 922 165 a 354 922 169 nebo e-mailem na adrese ilona.sellarova@marianskelazne.cz, renata.kocova@marianskelazne.cz

Splatnost

 • Při užívání veřejného prostranství dle článku 6 odst. 1, 2, 3, 4 a 7 obecně závazné vyhlášky je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
 • Při užívání veřejného prostranství dle článku 6 odst. 6 obecně závazné vyhlášky je poplatek splatný do 15 dnů ode dne, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno.
 • Poplatek stanovený měsíční paušální částkou dle článku 6 odst. 2 a 5 je splatný 15tý den v příslušném měsíci.
 • Poplatek stanovený roční paušální částkou dle článku 6 odst. 1, 2 a 3 je splatný do 30.3. příslušného kalendářního roku. V případě, že užívání veřejného prostranství započne v jiném období než do 30.3. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne ohlášení zahájení užívání veřejného prostranství.

Osvobození

 • Akce bez vstupného nebo jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
 • Vyhrazená trvalá parkovací místa pro osoby zdravotně postižené.
 • Vyhrazená trvalá parkovací místa pro vozidla Policie České republiky.
 • Výkopové práce, jejichž investorem je město Mariánské Lázně.
 • Kulturní, společenské, sportovní a obdobné akce, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je město Mariánské Lázně.

Související předpisy

 • Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Aktuální znění vyhlášek naleznete Vyhlášky a nařízení

Plánek rozdělení lokalit

Rozdělení lokalit