Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poplatek za zábor

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, tj. provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb(včetně restauračních předzahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných), pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci předmětného poplatku jedná poplatník (fyzická nebo právnická osoba), tj. osoba, která využívá veřejné prostranství účelům vymezeným platnou vyhláškou, nebo jím zmocněná osoba.

 

Kam zajít

 • Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční a majetkový – oddělení místních poplatků
  Ruská 155, 1. patro, kancelář č. 156
  Tel.: +420 354 922 169, 354 922 165

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Identifikační doklady (např. OP, obchodní rejstřík, živnostenský list)
 • číslo účtu

 

Formuláře

 • Poplatek za zábor - Lunaparky, cirkusy, atrakce
 • Poplatek za zábor - Nabídkový stojan, skříňka (lokalita 1)
 • Poplatek za zábor - Nabídkový stojan, skříňka (lokalita 2)
 • Poplatek za zábor - Ostatní reklamní zař. (lokalita 1)
 • Poplatek za zábor - Ostatní reklamní zař. (lokalita 2)
 • Poplatek za zábor - Stavební a ostatní činnosti (lokalita 1)
 • Poplatek za zábor - Stavební a ostatní činnosti (lokalita 2)
 • Poplatek za zábor - Umístění předzahrádky (lokalita 1)
 • Poplatek za zábor - Umístění předzahrádky (lokalita 2)
 • Poplatek za zábor - Umístění reklamního poutače (lokalita 1)
 • Poplatek za zábor - Umístění reklamního poutače (lokalita 2)
 • Poplatek za zábor - Vyhrazené parkovací místo (lokalita 1)
 • Poplatek za zábor - Vyhrazené parkovací místo (lokalita 2)
Formulář stahujte zde - klikněte

 

Sazby poplatků

Poplatky za užívání veřejného prostranství v lokalitě č. 1 a v lokalitě č. 2 jsou stanoveny takto:

Umístění reklamních zařízení typu „A“
Lokalita 1 Základní sazba 20 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 5 000 Kč / m2 / rok
Lokalita 2 Základní sazba 10 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 2 500 Kč / m2 / rok
Zařízení, které v sezóně rozšiřuje prodej a služby ve stálé provozovně, bezprostředně s ní souvisí a má stejného provozovatele (tzv. předzahrádka)
Lokalita 1 Základní sazba 10 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 200 Kč / m2 / měsíc
800 Kč / m2 / rok
Lokalita 2 Základní sazba 5 Kč / m2 / den
  Paušální poplatek 100 Kč / m2 / měsíc
400 Kč / m2 / rok
Umístění reklamních zařízení (nabídkové stojany a skříňky)
Lokalita 1 Základní sazba 40 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 10 000 Kč / m2 / rok
Lokalita 2 Základní sazba 20 Kč / m2 / den
Paušální poplatek 5 000 Kč / m2 / rok
Umístění ostatních prodejních nebo reklamních zařízení (stánky)
neuvedených v odstavcích 1, 2 a 3
Lokalita 1   40 Kč / m2 / den
Lokalita 2   20 Kč / m2 / den
Za vyhrazené parkovací místo do 11 m2 činí paušální poplatek
Lokalita 1   1 000 Kč / měsíc
Lokalita 2   500 Kč / měsíc
a za každý další započatý m2 takového záboru činí paušální poplatek
Lokalita 1   100 Kč / m2 / měsíc
Lokalita 2   50 Kč / m2 / měsíc
Ostatní zábory veřejného prostranství (např. lešení, stavební zařízení, zařízení staveniště, skládky, výkopy, překopy, kulturní, sportovní a reklamní akce, tvorba filmových a televizních děl) činí poplatek
Lokalita 1   10 Kč / m2 / den
Lokalita 2   5 Kč / m2 / den
Umístění zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí včetně příslušenství jednoho provozovatele (poplatníka) a to bez ohledu na plochu zabraného veřejného prostranství činí poplatek
Lokalita 2 Základní sazba 2 Kč / m2 / den

 

ÚHRADA POPLATKU

 • V pokladně Městského úřadu
 • Poštovní poukázkou
 • Bezhotovostním převodem z bankovního účtu

 

BANKOVNÍ ÚDAJE

 

Splatnost

 • Při užívání veřejného prostranství dle článku 6 odst. 1, 2, 3, 4 a 7 obecně závazné vyhlášky je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
 • Při užívání veřejného prostranství dle článku 6 odst. 6 obecně závazné vyhlášky je poplatek splatný do 15 dnů ode dne, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno.
 • Poplatek stanovený měsíční paušální částkou dle článku 6 odst. 2 a 5 je splatný 15tý den v příslušném měsíci.
 • Poplatek stanovený roční paušální částkou dle článku 6 odst. 1, 2 a 3 je splatný do 31.března příslušného kalendářního roku. V případě, že užívání veřejného prostranství započne v jiném období než do 31.března příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne ohlášení zahájení užívání veřejného prostranství.
   

Osvobození

 • Akce bez vstupného nebo jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
 • Vyhrazená trvalá parkovací místa pro osoby zdravotně postižené.
 • Vyhrazená trvalá parkovací místa pro vozidla Policie České republiky.
 • Výkopové práce, jejichž investorem je město Mariánské Lázně.
 • Kulturní, společenské, sportovní a obdobné akce, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je město Mariánské Lázně.

 

Související předpisy

 • Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Aktuální znění vyhlášek naleznete zde - vyhlášky a nařízení

 

Plánek rozdělení lokalit

Rozdělení lokalit