Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poplatek za povolení k vjezdu

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných částí města

Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo povolení k vjezdu vydáno.

 

Kam zajít

 1. Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční a majetkový – oddělení místních poplatků
  Ruská 155, 1. patro, kancelář č. 156,
  Tel.: +420 354 922 165, 354 922 169
 2. nebo Městská policie Mariánské Lázně, Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, přízemí
 3. nebo povolení lze získat i v nových parkovacích automatech

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Jaké doklady mít s sebou

Velký technický průkaz motorového a přípojného vozidla, občanský průkaz, živnostenský list *), výpis z obchodního rejstříku *), výpis z katastru nemovitosti, nájemní, podnájemní a leasingová smlouva a další doklady vyplývající z konkrétní žádosti o povolení k vjezdu. Všechny uvedené doklady předložit v kopiích

*) pouze podnikatelé

 

Formuláře

Je nezbytné, aby se poplatník dostavil osobně na oddělení poplatků odboru financí, k ověření údajů poplatníka správcem poplatku.

 • Poplatek za povolení k vjezdu - Čestné prohlášení osoby blízké
 • Poplatek za povolení k vjezdu - Čestné prohlášení poplatníka
Formulář stahujte zde - klikněte

 

Poplatky

Sazba Částka
základní 20 Kč / vozidlo a den
paušální poplatek 140 Kč / vozidlo a týden
560 Kč / vozidlo a měsíc
4 000 Kč / vozidlo a rok

 

ÚHRADA  POPLATKU

Před vydáním povolení v pokladně Městského úřadu nebo v parkovacím automatu vydávájící povolení pro vjezd na 1 den

 

Splatnost

Poplatek je splatný současně s vydáním povolení k vjezdu

 

Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny tyto subjekty:

 • Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost ve vybraných místech, osoby jim blízké manželé těchto osob a jejich děti.
 • Právnické osoby a fyzické osoby, které ve vybraných místech užívají nemovitost ke své hospodářské (podnikatelské) činnosti. Od poplatku nejsou osvobozeni zaměstnanci těchto osob.
 • Držitelé průkazu ZTP a jejich průvodci nebo ZTP/P, s označením vozidla O 1 a O 2.
 • Praktický lékař ve službě s označením vozidla č. O 5.
 • Příspěvkové organizace města Mariánské Lázně se sídlem ve vybraných místech.
 • Fyzické nebo právnické osoby užívající k jízdě vozidla s právem přednostní jízdy podle zvláštních předpisů a vozidla jimi doprovázená.
 • Fyzické a právnické osoby při výkonu správy a údržby komunikací, zeleně a veřejného prostranství města.
 • Fyzické a právnické osoby provozující linkovou osobní dopravu nebo veřejnou osobní dopravu na dráze trolejbusové podle zvláštních předpisů.
 • Fyzické osoby, které pobývají za úplatu v lázeňských, rekreačních a hotelových zařízeních umístěných ve vybraných místech, přičemž se osvobození vztahuje pouze na den nástupu k pobytu a na den ukončení pobytu.

 

Související předpisy

 • Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
 • Aktuální znění vyhlášek naleznete zde - vyhlášky a nařízení