Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poplatek za lázeňský pobyt

Poplatek za lázeňský pobyt nebo rekreační pobyt

Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci místního poplatku jedná plátce poplatku nebo jím zmocněná osoba, kterým je ubytovatel. Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá ve městě Mariánské Lázně za účelem léčení nebo rekreace.

 

Kam zajít

 • Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční a majetkový – oddělení místních poplatků
  Ruská 155, 1. patro, kancelář č. 156
  Tel.: +420 354 922 169, 354 922 165

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Identifikační doklady (např. občanský průkaz, obchodní rejstřík, živnostenský list) a číslo účtu
 • Evidenční (ubytovací) knihu.

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Formuláře

 • Poplatek za lázeňský pobyt - Evidenční karta
 • Poplatek za lázeňský pobyt - Vyúčtování poplatku
Formulář stahujte zde - klikněte

 

Sazba poplatku

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve všech částech města činí 15,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

 

ÚHRADA POPLATKU

 • V pokladně Městského úřadu
 • Poštovní poukázkou
 • Bezhotovostním převodem z bankovního účtu

 

BANKOVNÍ ÚDAJE

 

Splatnost

Vždy měsíčně do 15. dne následujícího měsíce na účet správce poplatku

 

Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeni

 • Osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci
 • Osoby mladší 18 let, starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné)
 • Osoby mající trvalý pobyt na území města Mariánské Lázně, které po dobu léčení nebo rekreace pobývají v lázeňských nebo rekreačních zařízeních

 

Související předpisy

 • Obecně závažná vyhláška č. 5/2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Aktuální znění vyhlášek naleznete zde - vyhlášky a nařízení